Teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą kaip pamatinė konstitucinė teisė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą kaip pamatinė konstitucinė teisė
In the Journal:
Teisė. 2008, t. 66 (2), p. 146-153
Notes:
LDB Open.
Summary / Abstract:

LT2006 m. pradžia buvo savotiškai lemtinga Lietuvos Respublikos civilinio proceso teisės aiškinimui, kadangi Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas priėmė daug diskusijų sukėlusį nutarimą, kuriuo, be kita ko, pasisakė dėl teisės į apeliaciją prigimties civiliniame procese. Iš pačio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo buvo galima daryti neabejotiną išvadą apie tikslą suabsoliutinti teisę į apeliaciją. Straipsnyje yra perteikiama šio nutarimo pozicija ir teoriškai analizuojama teisė į apeliaciją per teisės į teisminę gynybą prizmę. Šio straipsnio autoriai pateikia savo analitinį kritinį požiūrį dėl išdėstytos ir pateiktos absoliučios teisės į apeliaciją kategorijos, kuri, autorių nuomone, nėra absoliuti, kadangi teisės labiau yra sietinos su reliatyvumu. Būtent šios lankstumo kategorijos dėka, autorių nuomone, gali tinkamai funkcionuoti teisės sistema, o šios teisės absoliutumas yra iškeliamas kaip pirminis klausimas, į kurį autoriai pateikia savo atsakymą. [Iš leidinio]

ENThe beginning of the year 2006 was a kind of fatal for the interpretation of civil procedure law of the Republic of Lithuania, since the Constitutional Court of the Republic of Lithuania adopted the resolution which raised lots of debates, which, among other things, spoke up for the right to the appeal during the nature of civil proceedings. From the resolution itself adopted by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, a definite conclusion about the purpose to absolute the right to appeal can be made. The article conveys the position of this decision and theoretic analysis of the right to appeal through the prism of the right to judicial protection. The authors of the article present their views on the critical analytical attitude concerning the stated and presented category of absolute right to appeal which, according to the authors, is not absolute since the law is more related to relativity. Namely, thanks to this category of flexibility, in the authors’ opinion, legal system may function properly, and the absoluteness of this right is raised as the primary issue which the authors submit their response to.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18127
Updated:
2018-12-17 12:17:37
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: