Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu
Kita antraštė
  • The Temporality of the Legal Power of the Judgements of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
  • Legal power of the Constitutional Court rulings in regard to time
AutoriaiStaugaitytė, Viktorija
LeidinyjeJurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 77 (69), p. 65-81
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKonstitucinis Teismas; nutarimas; poveikis ex tunc ir ex nunc; nutarimų retroaktyvumas
ENConstitutional Court; rulling; effect ex tunc and nunc; retroactive validity of rullings
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjama, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai, kuriais pripažįstama, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai (ar įstatymui'), veikla laiko požiūriu. Jvairiose Europos valstybėse sis klausimas sprendžiamas nevienodai. Konstitucinių teismų sprendimų, kuriais konstatuojamas teisės aktų nekonstitucingumas (neteisėtumas), teisinė galia ir padariniai laiko požiūriu, taip pat poreikis šluos padarinius atitinkamai koreguoti labai priklauso nuo to, kuria Iš dviejų doktrininių teorijų (negaliojimo ar nuginčijamumo), skirtingai aiškinančių nekonstltu-cingumo sampratą, pagrįstas tam tikros valstybės konstitucinės justicijos modelis. Straipsnyje apžvelgiami pagrindiniai konstitucinės justicijos Institucijų sprendimų padarinių reguliavimo modeliai ir, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija bei Lietuvos teismų praktika, nagrinėjama, ar Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų galia yra nukreipta Išimtinai l ateity (ex nunč), ar kai kuriose situacijose jie veikia retroaktyviai (ex nunc), paliesdami iki jų įsigaliojimo kilusius teisinius santykius. [Iš leidinio]

ENThe article examines the temporal functioning of the rulings of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, whereby a legal document is found to contradict the Constitution (or a law). Various European countries have different solutions to this issue. Temporally, the legal power and effects of constitutional court’s decisions that declare the unconstitutionality (illegality) of legal documents, as well as the need to make appropriate corrections to these effects, largely depend on which of the two doctrinal theories (void ab initio or voidable) that have a different view of the concept of unconstitutionality are employed in the constitutional justice model of a particular state. The article reviews the main models of regulation of the effects of the decisions by constitutional justice institutions and, following the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the practice of Lithuanian courts, examines whether the power of the judgements by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania is directed exclusively toward the future or whether it may also function retroactively in some situations by affecting the legal relations that emerged prior to their coming into effect.

ISSN1392-6195, 2029-2058
Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1850
Atnaujinta2018-12-17 11:35:13
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 2