Lietuvos administracinė teisė. Bendroji dalis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos administracinė teisė. Bendroji dalis
Alternative Title:
Lithuanian administrative law. General part
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2005.
Pages:
607 p
Summary / Abstract:

LTŠis vadovėlis – pirmoji originalaus Lietuvos administracinės teisės ir proceso kurso knyga. […] Vadovėlyje gvildenamas administracinės teisės doktrinos reguliuojamasis vaidmuo, ribos, mastai, atskleidžiami socialiniai, teisiniai padariniai, kai nesiremiama doktrina (įstatymų karai, teisės, teisinės sistemos disfunkcijos ir pan.). Pagal naujai formuluojamą doktriną patikslinama administracinės teisės sąvoka, pabrėžiami valdymo santykiai su žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Taip pat atskleidžiami konkretūs administracinės teisės institutai, kategorijos, parodomos jų sąsajos su kitomis teisės šakomis ir socialiniais mokslais. […] Vadovėlyje daug dėmesio skiriama palyginti mažai tyrinėtam Lietuvos administracinės teisės mokslui ir šio mokslo įžvalgoms šalyje 1918 – 1940 m. Knyga skiriama visiems skaitytojams, besidomintiems Lietuvos administracinės teisės aktualijomis, tačiau pirmiausia ji pravers aukštųjų mokyklų teisės, ekonomikos (vadybos) specialybių studentams, doktorantams, visiems, studijuojantiems socialinius mokslus ir politologiją. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis handbook is the first book of the original course in administrative law and process of Lithuania. […] The handbook addresses the role, boundaries, extent of regulation of the administrative law doctrine, reveals social, legal consequences of not following the doctrine. The concept of administrative law is updated against the new wording of the doctrine and its ties with human rights and freedoms and emphasised. Furthermore, concrete administrative law institutes are revealed, showing their relationship with other branches of law and social sciences. […] The handbook pays a lot of attention to the science of administrative law of Lithuania and the insights of this science in the country during 1918 – 1940. The book is dedicated to every reader who is interested in the topicalities of Lithuanian administrative law, however first of all it will be handy for law, economy and management students, graduate students and everyone who is studying social and political sciences.

ISBN:
9955190051
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2453
Updated:
2023-09-01 17:45:55
Metrics:
Views: 140    Downloads: 24
Export: