Administracinės teisės principai : konglomeratas ir katalogas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės teisės principai: konglomeratas ir katalogas
Alternative Title:
Principles of administrative law: conglomerate and catalogue
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 53, p. 27-37
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama nūdienos administracinės teisės aktualija - požiūris į šią teisę ne vien kaip į pozityviųjų elgesio taisyklių sistemą, bet ir kaip į principus, kuriais turėtų būti remiamasi kuriant teisės normas, taip pat sprendžiant teisines situacijas tais atvejais, kai pozityviųjų normų nėra priimta arba jos nepakankamai tiksliai reglamentuoja socialinius santykius. Atkreipiamas dėmesys i tai, kad galiojančiuose norminiuose aktuose įtvirtintų principų gausa ir įvairovė verčia specialiai aiškintis šių principų tipologiją, kuri yra reikšminga ne tik mokslinės precizikos požiūriu, bet ir studijuojant teisę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administracinės teisės principai; Administracinis procesas; Principles of administrative law; Principles of administrative proceedings.

ENIn the article the urgent issue of the present-day administrative law is discussed, i. e. the view-point to this law not only as a system of positive rules of conduct but also as the principles upon which the creation of legal norms as well as the solving of legal situations, when the positive norms have not been issued or if the existing ones regulate not well enough the social relations, should be based. The attention is paid to the fact that the abundance and variety of the principles Consolidated in the valid normative acts force one to specially explain to oneself the typology of these principles that is important not only from the point of view of scientific precision but also when studying law. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4859
Updated:
2022-01-17 11:20:20
Metrics:
Views: 155    Downloads: 59
Export: