Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir aukštųjų valstybės pareigūnų apkalta : kelios aktualios problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir aukštųjų valstybės pareigūnų apkalta : kelios aktualios problemos
Alternative Title:
Constitutional Court of the Republic of Lithuania and impeachment of higher officers of the state: some the most important problems
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 2 (80), p. 34-49
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Konstitucinio Teismo vaidmuo nagrinėjant konstitucinės justicijos bylas dėl aukštųjų valstybės pareigūnų apkaltos. Autorius analizuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą apkaltos institutą teisinio ir politinio elementų sąveikos bei fakto ir teisės santykio konstitucinės justicijos bylose aspektais. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija rodo Teismo siekį apkaltoje stiprinti teisinį pradą, reiškiantį, kad tik Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus teikti išvadą, ar asmens, kuriam pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai, kad Konstitucinio Teismo išvada, jog asmuo pažeidė Konstituciją, yra galutinė ir kad minėtoje išvadoje fiksuoto šiurkštaus pažeidimo fakto niekas negali pakeisti, paneigti ar kvestionuoti, šios rūšies konstitucinės justicijos bylų ypatumas - Konstitucinio Teismo pareiga tirti faktinius aukštųjų valstybės pareigūnų veiksmus bei įvertinti juos konstituciniu aspektu. Taigi šios rūšies bylose iškyla fakto Ir teisės tyrimų santykio problema. Autorius bando atsakyti j klausimą, kokius padarinius sukelia Konstitucinio Teismo Išvadoje nustatyti Ir įvertinti faktai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštųjų valstybės pareigūnų apkalta; Teisė ir politika; Teisė ir faktas; Konstitucinio Teismo jurisprudencija; Impeachment of higher officers of the state; Law and politics; Law and fact; Jurisprudence of the Constitutional Court.

ENThe article discusses the role of the Constitutional Court in examining constitutional justice cases regarding the impeachment of high state officials. The author analyses the institute of impeachment established in the Constitution of the Republic of Lithuania from the perspective of the interaction between law and politics and the relation between the facts and the law in constitutional justice cases. The jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania indicates the Court’s aim to strengthen the legal aspect in impeachment, which means that only the Constitutional Court has the power to make a judgement regarding the constitutionality of the particular actions of an impeached person, that the Constitutional Court’s ruling that a person violated the Constitution is final, and that the fact of a gross violation recorded in the said ruling may not be changed, denied or questioned. The particularity of this type of constitutional justice cases is the Constitutional Court’s duty to investigate the actual acts of high state officials and present their constitutional evaluation. Thus, in this type of cases there is the problem of the relation between the fact and legal investigation. The author attempts show the effects of the facts established and evaluated in the Constitutional Court’s ruling.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6300
Updated:
2018-12-17 11:48:54
Metrics:
Views: 45    Downloads: 14
Export: