Dviguba pilietybė : pasiūlymo papildyti konstitucijos 32 straipsnį analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviguba pilietybė: pasiūlymo papildyti konstitucijos 32 straipsnį analizė
Alternative Title:
Double citizenship: an analysis of the proposal to supplement article 32 of the constitution
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 3 (105), p. 16-26
Keywords:
LT
Dviguba pilietybė; Konstitucija; Pilietybė / Citizenship.
EN
Constitution; Double citizenship.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama Konstitucijos 12 straipsnio nuostatos "išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis" konstitucinė samprata. Taikant sisteminį ir teleologinį teisės aiškinimo metodą parodoma, jog minėta konstitucinė nuostata reiškia, kad įstatymo nustatyti atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis tuo pat metu yra ir kitos valstybės pilietis, gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti - išimtiniai, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys. [...] Priėmus Konstituciją įstatymų leidėjas laipsniškai plėtė asmenų, tuo pat metu galinčių būti ir Lietuvos Respublikos, ir kitos valstybės piliečiais, sąrašą. [...] Ieškant būdų, kaip nerengiant referendumo tikslinti Konstituciją taip, kad dvigubos pilietybės atvejai nebūtų ypač reti - išimtiniai, buvo pateiktas pasiūlymas papildyti Konstitucijos 32 straipsnį nuostata, kad Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimdamas ją įgijęs asmuo. Siūloma nauja Konstitucijos nuostata konkuruotų su ta, kuri yra įtvirtinta Konstitucijos 12 straipsnyje. Konstitucijos 12 straipsnio nuostatos gali būti keičiamos tik referendumu, todėl straipsnyje parodoma, kad Seimas negali papildyti Konstitucijos 32 straipsnio kaip siūloma - negali jame nustatyti taisyklės, konkuruojančios su įtvirtinta Konstitucijos 12 straipsnyje. [Iš leidinio]

ENThe article reveals the constitutional meaning of the provision of Article 12 of the Constitution “with the exception of individual cases, provided for by the law, no one may be a citizen both of the Republic of Lithuania and another state at the same time”. By applying the systematic and teleological law interpretation method, it is shown that the said constitutional provision means that the cases, provided by the law, when a citizen of the Republic of Lithuania is also a citizen of another state at the same time, may be only very rare/individual, that the cases of double citizenship are exceptional and that according to the Constitution it is impossible to impose such legal regulation that the cases of double citizenship become not an exceptionally rare, but rather a widely spread phenomenon. [...] Upon passing the Constitution the legislator gradually extended the list of persons, who may be citizens of both the Republic of Lithuania and another state at the same time. [...] When searching for the ways of amending the Constitution in the way that results in the situation where the cases of double citizenship are not exceptionally rare without arranging a referendum, a proposal was presented to supplement Article 32 of the Constitution with the provision that a person, who acquires the citizenship of the Republic of Lithuania at birth cannot be deprived of the citizenship against his/her own will. The proposed new provision of the Constitution would conflict with the one consolidated in Article 12 of the Constitution. The provisions of Article 12 of the Constitution may be amended only by the way of referendum therefore the article states that the Parliament may not supplement Article 32 of the Constitution by consolidating the rule, which would conflict with the one, consolidated in Article 12 of the Constitution.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14179
Updated:
2018-12-20 23:16:33
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: