Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įtaka teisei

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įtaka teisei
Alternative Title:
Influence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania rulings over the law
In the Journal:
Teisės problemos. 2003, Nr. 3 (41), p. 33-54
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įtakos teisei problemos. Pabrėžiama, kad Konstitucinis Teismas ne tik šalina nekonstitucines normas iš teisės sistemos, bet ir aiškina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Kadangi Konstitucija išreiškia esminius visuomenės vertybinius, norminius ir institucinius pagrindus, Konstitucinio Teismo veikla užtikrinant Konstitucijos apsaugą konstitucines vertybes padeda paversti kiekvienos teisės srities vertybėmis – šitaip skatinama teisės sistemos konstitucionalizacija. Straipsnyje ypač pabrėžiama Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 30 d. nutarimo, kuriame nustatyta, kad Konstitucinio Teismo aktai yra teisės šaltiniai, reikšmė. Pagal naujausią Konstitucinio Teismo doktriną priimant naujus, keičiant, papildant jau priimtus įstatymus ir kitus teisės aktus juos leidžiančios valstybės institucijos – Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, yra saistomos Konstitucinio Teismo nutarimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytos Konstitucijos nuostatų sampratos, kitų teisinių argumentų. Autoriaus nuomone, taikančios teise institucijos (visų pirma teismai) taip pat saistomos minėtų imperatyvų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Konstitucinė kontrolė; Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas; Teisėkūra; Teisės aktai; Įstatymų leidėjai; Constitution; Constitutional Court; Constitutional Court of the Republic of Lithuania; Constitutional control; Constitutional jurisprudence; Legal acts; Legislation; Subjects of the legislation.

ENThis article represents the analysis of the problems of the influence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania rulings over the Law. It is emphasized that the Constitutional Court not only erases unconstitutional norms from the system of Law, but it also interprets the Constitution. The Constitution expresses main valuable, normative and institutional grounds of the society, so activities of the Constitutional Court ensuring the protection of the Constitution assist the constitutional values transform into values of the all spheres of the Law. This process stimulates the constitutionalization of the system of Law. The article accentuates the significance of the Constitutional Court ruling of 30 May 2003 which establishes that acts of the Constitutional Court are a source of law. Under the recent doctrine of the Constitutional Court institutions that adopt the acts - the Seimas, the President of the Republic, and the Government - while adopting new, amending and supplementing already adopted laws and other legal acts, are bound by the concept of the provisions of the Constitution and other legal arguments presented in the motivation of the Constitutional Court ruling. In the author's opinion, institutions that apply the Law (first of all - the courts) also are bound by the aforementioned imperatives. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39394
Updated:
2021-02-17 17:15:06
Metrics:
Views: 45
Export: