Teismo nešališkumo principo samprata Lietuvos respublikos konstitucinio teismo ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo nešališkumo principo samprata Lietuvos respublikos konstitucinio teismo ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje
In the Journal:
Teisė. 2010, t. 76, p. 63-82
Keywords:
LT
Teismo nešališkumo principas; Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas; Europos Žmogaus teisių teismas; Jurisprudencija.
EN
Principle of the court impartiality; Constitutional Court of the Republic of Lithuania; European Court of Human Rights; Jurisprudence.
Summary / Abstract:

LTTeismo nešališkumas turi ypatingą svarbą kaltinamajam, o ir apskritai visai visuomenei suvokiant ir akceptuojant baudžiamąjį procesą ir jo metu priimamus procesinius sprendimus. Šiuo klausimu vis dar pakankamai skurdi Lietuvoje vyraujanti baudžiamojo proceso teisės doktrina. Straipsnyje atskleidžiama teismo nešališkumo principo samprata Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje, aptariami konkretūs teismo šališkumo pasireiškimo pavyzdžiai ir formuluojamos apžvelgta jurisprudencija pagrįstos mokslinės išvados. Teisinei analizei šiame straipsnyje pasirinkta dviejų labiausiai nacionalinei baudžiamojo proceso teisei ir teismų praktikai darančių įtaką teismų - Konstitucinio Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo baudžiamajam procesui aktuali jurisprudencija. Ši jurisprudencija naudojama išsamiai analizuojant nešališkumo sampratą, turinį ir reikšmę. Teismo nešališkumo sampratą atskleidžia du turinio elementai: subjektyvusis, kuris bendriausiu požiūriu reiškia kad nė vienas teismo kolegijos narys negali turėti asmeninio išankstinio nusistatymo, suinteresuotumo ar būti tendencingas, ir objektyvusis, kuris įpareigoja teismą pateikti pakankamas faktines ir teisines garantijas, pašalinančias bet kokią su teismo nešališkumu susijusią pagrįstą abejonę. Nešališkumo principas įpareigoja teismą ir kiekvieną teisėjų kolegijos narį atskirai būti aktyvius saugant savo nešališkumą ir žmonių pasitikėjimą teismu.

ENImpartial court is of particular importance to the defendant, as well as to the public at large in general, in order to understand and accept the criminal proceedings and procedural decisions taken in due course. On this issue the dominant doctrine of the law of criminal proceedings in Lithuania is still rather poor. The article discovers concept of impartial court principle in the case law of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the European Court of the Human Rights; it discusses specific examples of demonstration of court bias and comes up with scientific conclusions based on the case law examined. For the purposes of legal analysis, the article relies on the relevant case law of two courts showing greatest impact on the national law of criminal procedure and the case law, i.e. the criminal proceedings at the Constitutional Court and the ECHR. The case law is used for an extensive analysis of concept, contents and meaning of impartiality. The concept of court impartiality reveals two elements of contents: subjective, which in general terms means that no member of the panel can have predetermined position, interest or be biased, and the objective one, which requires the court to provide adequate actual and legal guarantees eliminating any reasonable doubt related to impartiality of court. The principle of impartiality requires court and each member of the panel to be active in preserving their impartiality and public confidence in the court.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27169
Updated:
2018-12-17 12:45:29
Metrics:
Views: 67    Downloads: 5
Export: