Parlamentinės veiklos finansavimas kaip netiesioginio valstybinio politinių partijų finansavimo forma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parlamentinės veiklos finansavimas kaip netiesioginio valstybinio politinių partijų finansavimo forma
Alternative Title:
Financing of parliamentary activity as a form of indirect state funding of political parties
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2011, Nr. 10, p. 128-157
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Netiesioginis politinių partijų finansavimas; Parlamentinės veiklos finansavimas; Politinių partijų finansavimas; Seimo nario padėjėjas sekretorius; Seimo narys; Seimo opozicijos lyderis; F a c t i o n; F i n a n c i n g o f p a r l i a m e n t a r y a c t i v i t y; F u n d i n g o f p o l i t i c al p a r t i e s; Financing of parliamentary activity; Financing of political party; Indirect state funding of political parties; Leader of the Seimas opposition; Lithuania; Member of the Seimas of the Respublic of Lithuania; Parliamentarian; Parliamentary; Republic of Lithuania.
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing; Parlamentas. Seimas / Parliament; Politinės partijos / Political parties; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami parlamentinės veiklos finansavimo bendrieji ir nacionaliniai aspektai politinių partijų, konkrečiai - netiesioginio valstybinio politinių partijų finansavimo - kontekste. Nagrinėjant šį klausimų, dėmesio skiriama tiek teisinei, tiek ir politologinei dimensijoms, be to, pateikiami ryškiausi tam tikrų atvejų pavyzdžiai, identifikuoti tiek pačios autorės, tiek ir žiniasklaidos. Siekiant atskleisti, kiek lėšos, skirtos parlamentinei veiklai finansuoti, ar kitokia faktinė parama parlamentarams ar parlamentinėms frakcijoms gali būti „įsisavinimą" jų atstovaujamųjų politinių partijų, šiame straipsnyje taip pat atskirai analizuojami tokie parlamentinės veiklos finansavimo subinstituto elementai kaip finansinės atskaitomybės pareiga ar Lietuvos Respublikos Seimo narių padėjėja-sekretorių, tai yra vadinamojo Seimo nario kabineto, potencialas tapti partinio aparato sudedamąja dalimi. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the general and national aspects of financing of parliamentary activities in the context of political parties, i.e. indirect state financing of political parties. Attention is paid to both legal and political dimensions; furthermore, the paper presents the most prominent examples of certain cases, identified by both the author and the mass media. In order to reveal the extent to which the funds for financing parliamentary activities or any other factual support to parliamentarians or parliamentary groups may be “assimilated” by their represented political parties, the paper also separately analyses such elements of the financing sub-institution of parliamentary activities as the duty of financial accountability or the potential of MP assistants’ (secretaries’) – the so-called cabinet of the Member of Parliament – to become the integral part of the party apparatus.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35586
Updated:
2022-10-19 10:33:48
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: