Vyriausybės (in corpore) ir Respublikos Prezidento kaip institucijos statusas Lietuvos administracinėje teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyriausybės (in corpore) ir Respublikos Prezidento kaip institucijos statusas Lietuvos administracinėje teisėje
Alternative Title:
Status of Government (in corpore) and the President as an institution in Lithuanian administrative law
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Vyriausybė / Government.
Summary / Abstract:

LTDarbe atskleidžiama Vyriausybės (in corpore) ir Respublikos Prezidento kaip institucijos statuso problematika Lietuvos administracinėje teisėje. Pagrindinė problema, lemianti minėtų institucijų statuso neapibrėžtumą, yra aiškaus reglamentavimo teisės aktuose trūkumas. Dėl skirtingų nuomonių doktrinoje Lietuvos teismų praktikoje taip pat nerandama bendros pozicijos. Dėl šių priežasčių šiame darbe yra vertinamos Vyriausybes (in corpore) ir Respublikos Prezidento kaip institucijos funkcijos, siekiant nustatyti tikrąją analizuojamų subjektų statuso sampratą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublikos Prezidentas; Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Prezidentas; Valstybės valdžių santykis; Viešasis administravimas; Viešojo administravimo subjektai; Vyriausybė; Goverment; Lithuanian President of the Republic; President; Public administration; The Government of Lithuania; The public administration entities; The ratio of the state government.

ENLegal evaluation the functions of the Government (in corpore) and the President, enables to conclude that the institutions in question are closest to the functions of the public administration. This conclusion is reached primarily due to the fact that the institutions in question are intended to implement the laws and other legal acts. Otherwise the whole purpose of these institutions would be in question. Therefore the Government (in corpore) and the President can be considered as sui generis institutions of public administration. Thus legal acts which are applicable to the institutions of public administration shall be mutatis mutandis applied to the institutions in question. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46185
Updated:
2018-07-10 10:58:30
Metrics:
Views: 17
Export: