Few problems on the protection of property rights in jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Few problems on the protection of property rights in jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Nuosavybė / Ownership.
Summary / Abstract:

LTSavo darbe autorius nagrinėja Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo doktriną dėl konstitucijoje įtvirtintos nuosavybės teisės, ypatingą dėmesį atkreipdamas į šios teisės apribojimus. Konstitucinio teismo jurisprudencijoje konstatuojama, kad nuosavybės teisė nėra absoliuti, nes Konstitucijoje pripažįstama galimybė riboti žmogaus teises, įskaitant ir nuosavybės teisę. Autorius nagrinėja nuosavybės neliečiamumo bei jos teisinės apsaugos aspektus, socialinę nuosavybės paskirtį, nuosavybės teisės apribojimo bei nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams problematiką. Išnagrinėjus LR Konstitucinio teismo jurisprudenciją, susijusią su nuosavybės teise, daromos šios išvados: Konstitucijos 23 str. 1 ir 2 d. užtikrina asmens teisę į nuosavybę ir įpareigoja valstybę užtikrinti jos apsaugą. Pagal Konstituciją nuosavybės santykiai turi būti reguliuojami įstatymu, taip užtikrinama tinkama jų apsauga; Nuosavybės teisė nėra absoliuti, ji gali būti ribojama įstatymais, kai tokie apribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje, siekiant užtikrinti kitų asmenų teises ir teisinius interesus. Atitinkamai tokie įstatymiškai nustatyti apribojimai turi būti pateisinami tik svarbiais ir Konstitucijoje įtvirtintais pagrindais ir bet kokie kiti nuosavybės teisės apribojimai negali paneigti nuosavybės teisės esmės; Pagal Konstituciją nuosavybė gali būti paimama visuomenės poreikiams tik laikantis tvarkos, numatytos įstatymuose, ir tik visuomenės poreikiams bei už ją teisėtai kompensuojant.Reikšminiai žodžiai: Konstitucinė justicija; Nuosavybės teisė; Nuosavybės gynimas; Constitutional jurisprudence; Property right; Protection of property; Property rights.

ENIn their presentation, the authors discuss the doctrine being formed within the function of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania concerning the constitutionally guaranteed protection of property rights (with particular emphasis on issues restricting these rights) protected by the Constitution. Constitutional jurisprudence states that the right to property is not absolute. The Constitution recognizes the possibility to restrict certain human rights, as well as a right to property. [From the publication]

ISBN:
998476673X
Subject:
Related Publications:
Alternatyvi konstitucinė teisė / Egidijus Šileikis. Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2005. 603 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6342
Updated:
2013-04-28 16:24:23
Metrics:
Views: 30
Export: