Nuosavybės teisių atkūrimas - konstitucijos garantuojama vertybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuosavybės teisių atkūrimas - konstitucijos garantuojama vertybė
Alternative Title:
Restitution of property rights – constitutionally protected value
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 60, p. 139-151
Keywords:
LT
Nuosavybė / Ownership; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojami konstituciniai nuosavybės teisių atkūrimo pagrindai. Jie siejami su nepriklausomos valstybės atkūrimą žyminčiais konstituciniais aktais, grąžinusiais privačios nuosavybės teisės institutą į Lietuvos teisinę sistemą. Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo išreikšto valstybės politinio apsisprendimo atkurti pažeistas nuosavybės teises realizavimui 1991 m. birželio 18 d. priimto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ pagrindu atsirado prielaidos asmenų, nukentėjusių nuo okupacinės valdžios, teisėtiems lūkesčiams dėl nuosavybės teisių atkūrimo į nacionalizuotą nekilnojamąjį turtą formuotis. Autorė straipsnyje siekia pagrįsti poziciją, kad nuosavybės teisių restitucijos santykius reglamentuojančiame įstatyme suformuluotų nuosavybės teisių atkūrimo sąlygų konstituciniai pagrindai yra įtvirtinti valstybės tęstinumą atspindinčiose 1992 m. spalio 25 d. Tautos referendume priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatose. Konstitucijos tekste teisė į nuosavybės atkūrimą expressis verbis nėra įtvirtinta, tačiau remiantis konstitucinės jurisprudencijos pavyzdžiais, straipsnyje siekiama pagrįsti, kad Konstitucijos 23 straipsnyje suformuluotos nuosavybės teisės apsaugos garantijos aiškintinos neeliminuojant iš jų apsaugos sferos teisės į nuosavybės teisių atkūrimą, kuri, savo ruožtu, yra siejama su Konstitucijos preambulėje išreikštu teisėtų lūkesčių apsaugos imperatyvu ir teisingumo principo įgyvendinimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuosavybės teisė; Property rights.

ENThe article analyses the constitutional basis for the restitution of property rights. They are related to the constitutional acts marking the restoration of independence that re-established the institute of private property in the legal system of Lithuania. In order to realise the political will of the state expressed by the Supreme Council-Constitutive Assembly to restore the violated property rights, the Law of the Republic of Lithuania On the procedure and the terms of the restoration of citizens’ property rights to the remaining real estate property was passed on 18 June 1991. This law gave reason for persons who had suffered from the occupation authorities to acquire legitimate expectations regarding the restitution of their property rights to the nationalised real estate property. The article seeks to validate the position that the constitutional bases for the restitution of property rights, as formulated in the restitution law, were embedded in the provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania, which was adopted by national referendum of 25 October 1992 and which affirmed the continuity of the Lithuanian state. The text of the Constitution does not state the right to the restitution of property expressis verbis; however, following some examples of constitutional jurisprudence, the article argues that the inviolability of property rights stipulated in Article 23 of the Constitution should be interpreted without excluding the right to the restoration of property rights, which in turn is related to the imperative of legitimate expectations declared in the preamble of the Constitution, as well as the implementation of the principle of justice.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5438
Updated:
2018-12-20 23:09:50
Metrics:
Views: 41    Downloads: 4
Export: