Žurnalisto teisės gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ribojimo atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsniui ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 10 straipsniui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žurnalisto teisės gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ribojimo atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsniui ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 10 straipsniui
In the Journal:
Teisės mokslo pavasaris. 2019, 2019, p. 15-68
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teisė gauti informaciją; Žurnalisto teisė į informaciją; Vyriausybės posėdžiai. Keywords: The right to receive information; Journalist's right to information; Government meetings.
Keywords:
LT
Informacijos viešumas; Socialinės teisės / Social rights; Vyriausybė / Government; Žiniasklaida / Mass media.
EN
Public information; Records of government meetings; Right to information.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama žurnalistų teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, šios teisės samprata, reglamentavimas bei ribojimas Lietuvos Respublikoje. Straipsnio pagrindinis tikslas yra ištirti ir nustatyti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnį, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnį, nustatančius teisę gauti informaciją, atsisakydama suteikti Vyriausybės pasitarimo įrašą žurnalistams, o vėliau tą įrašą ir sunaikindama. Taip pat darbe siekiama ištirti, ar naujasis reglamentavimas neprieštarauja Konstitucijai ir kitiems įstatymams. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the right of journalists to receive information from state and municipal institutions and bodies, the conception, regulation, and restriction of this right in the Republic of Lithuania. The main purpose of the article is to investigate and establish whether the Office of the Government of the Republic of Lithuania has violated Article 25 of the Constitution of the Republic of Lithuania, Article 10 of the European Convention on Human Rights or other laws of the Republic of Lithuania, which provides for the right to receive information, by refusing to give the record to journalists, and then destroying the record. Also, the thesis aims to investigate whether the new regulation is in conflict with the Constitution, ECHR and other laws. [From the publication]

ISSN:
2345-0878; 2538-8916
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95930
Updated:
2022-08-29 07:23:11
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: