Vietos savivaldybių raidos konstituciniai aspektai Pirmojoje Lietuvos Respublikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos savivaldybių raidos konstituciniai aspektai Pirmojoje Lietuvos Respublikoje
Alternative Title:
Constitutional aspects of development of local government in the First Lithuanian Republic
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2016, t. 15, Nr. 3, p. 473-484
Keywords:
LT
Vietos savivaldybės; Konstitucija; Reguliavimas; Pirmoji Lietuvos Respublika.
EN
Local governments; Constitution; Regulation; First Republic of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas vietos savivaldybių konstitucinis reguliavimas Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Analizuojamos laikinosios 1918 m., 1919 m. ir 1920 m. konstitucijos ir nuolatinių 1922 m., 1928 m., 1938 m. konstitucijų nuostatos, reguliuojančios vietos savivaldybių statusą. Nustatyta, kad laikinosiose konstitucijoje vietos savivaldybių konstitucinis statusas nebuvo įtvirtintas. Nuolatinių Lietuvos Respublikos konstitucijų nuostatų analizė rodo, kad jose buvo įtvirtinti tik pagrindiniai vietos savivaldybių organizavimo ir veiklos principai. Straipsnyje pagrindžiama savivaldybių statuso konstitucinio reguliavimo srities palaipsnio ribojimo tendencija 1928 m. ir 1938 m. konstitucijose, palyginti su 1922 m. konstitucija. [Iš leidinio]

ENConstitutional regulation of local government institute during the period of the First Lithuanian Republic was analysed in this article. Temporary Constitution of 1918, 1919 and 1920 and permanent Constitution of 1922, 1928 and 1938 which regulate status of local government were studied. It was established that constitutional status of local government was not defined in temporary Constitution. Analysis of permanent Constitution of Lithuanian Republic showed that only basic principles of organization of local government were defined. Tendency of gradual restriction in constitutional regulation of local government status was noticed in Constitution of 1928 and 1938 compared to Constitution of 1922. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.15.3.16618
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62956
Updated:
2018-12-17 14:08:32
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: