Konstitucinių įstatymų samprata : teoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinių įstatymų samprata: teoriniai aspektai
Alternative Title:
Concept of constitutional laws: theoretical aspects
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 2 (104), p. 28-38
Keywords:
LT
Konstitucija; konstituciniai įstatymai; konstitucinė doktrina.
EN
Constitution; constitutional laws; constitutional; doctrine.
Summary / Abstract:

LTTeisės mokslinėje literatūroje pateikiama skirtingų nuomonių apie tai, kokie įstatymai yra konstituciniai, kokia jų prigimtis ir paskirtis, teisinė galia, kokia balsų dauguma jie gali būti priimami ir keičiami. [...] Buvo nutarta Konstitucijoje įtvirtinti nuostatą, kad sritis, kurias turės reguliuoti konstituciniai įstatymai, apibrėš Seimas, nustatydamas konstitucinių įstatymų sąrašą. Iki 1996 m. konstituciniais įstatymais buvo laikomi įstatymai, kurie bus nurodyti konstitucinių įstatymų sąraše, taip pat įstatymas, kuriuo nustatomas konstitucinių įstatymų sąrašas. Konstitucijos 47 str. nustačius, kad ne žemės ūkio paskirties žemės sklypų įgijimo nuosavybėn atitinkamus santykius reguliuoja konstitucinis įstatymas, konstitucinių įstatymų samprata pasikeitė. Tai, kad pagal Konstituciją vieni konstituciniai įstatymai tokiais tampa dėl to, jog jie yra nurodomi konstitucinių įstatymų sąraše (Konstitucijos 69 str. 3 d.), o kiti tokiais tampa dėl to, kad jie, kaip konstituciniai įstatymai, yra nurodyti kuriame nors Konstitucijos straipsnyje, nereiškia, kad šių konstitucinių įstatymų prigimtis, paskirtis, teisinė galia yra skirtinga, kad jie priimami, keičiami kitokia balsų dauguma, negu ta, kuri nustatyta Konstitucijos 69 str. 3 d. Šie konstituciniai įstatymai yra mažesnės teisinės galios negu Konstitucija, tačiau jų teisinė galia didesnė negu paprastųjų įstatymų. Konstituciniai įstatymai, nurodyti Konstitucijos 150 straipsnyje, yra Konstitucijos sudedamoji dalis, jie negali būti tapatinami su "sąrašiniais" konstituciniais įstatymais ir konstituciniu įstatymu, nurodytu Konstitucijos 47 str. 3 d. [Iš leidinio]

ENThe law researching literature presents different opinions of constitutional laws, their nature and purpose, their legal power and majority of votes, by which they can be adopted and amended. [...] The decision was made to entrench the provision in the Constitution that the Parliament shall define the areas to be regulated by the constitutional laws by establishing the list of the constitutional laws. Until 1996 the constitutional laws were considered the laws to be included into the list of the constitutional laws and the law, establishing the list of constitutional laws. The concept of constitutional laws was changed after Article 47 of the Constitution established that the relations, pertaining to procurement of plots of land of non-agricultural purpose into ownership shall be regulated by a constitutional law. The fact that, according to the Constitution, some laws become constitutional since they are included into the list of constitutional laws (Part 3 of Article 69 of the Constitution) and other laws become constitutional due to the fact that they, being constitutional, are specified in some article of the Constitution does not mean that the nature, purpose and legal power of such constitutional laws are different and that they are adopted or amended by another majority of votes than that, established in Part 3 of Article 69 of the Constitution. Such constitutional laws are of a lower legal power than the Constitution however their legal power is higher than that of the common laws. The constitutional laws, mentioned in Article 150 of the Constitution are an integral part thereof and they may not be equaled to the “listed” constitutional laws and the constitutional law, mentioned in Part 3 of Article 47 of the Constitution.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14174
Updated:
2018-12-17 12:11:47
Metrics:
Views: 60    Downloads: 2
Export: