The Legal aspects of participatory governance in local self-government

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Legal aspects of participatory governance in local self-government
Alternative Title:
Dalyvavimu grįsto valdymo vietos savivaldoje teisiniai aspektai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 3 (28), p. 62-75
Keywords:
LT
Valdymas; Vietos savivalda; Savivaldos principai; Dalyvavimas.
EN
Participatory governance; Good governance; Local self-government; Principles of self-government; Participation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas- dalyvavimu grįstas valdymas vietos savivaldoje. Tyrimo tikslas - pateikti dalyvavimu grįsto valdymo vietos savivaldoje teisinę charakteristiką, remiantis tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Straipsnyje taikomi teoriniai teisės aktų ir dokumentų analizės, lyginamosios ir loginės analizės, indukcijos ir apibendrinimo metodai. Nustatyta, kad vietos gyventojų teisė dalyvauti tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus pripažįstama kaip vienas iš demokratijos, kuri yra gero valdymo pagrindas, principų. Atlikta teisės aktų analizė leido nustatyti, kad gyventojų savivaldos teisės įgyvendinimas neatsiejamas nuo institucijų, per kurias ši teisė yra įgyvendinama, ir (arba) joms atskaitingų institucijų organizavimo ir veiklos. Taigi neatsitiktinai Konstitucijoje savivaldybės sąvoka vartojama ne tik administracinio vieneto ir jo gyventojų (teritorinės bendmomenės), bet ir savivaldos institucijių ir (arba) joms atskaitingų institucijų prasme. Tam, kad būtų įgyvendintos vietos gyventojų teisės tvarkyti viešuosius savivaldybės reikalus, savivaldybių institucijos turi Konstitucijos bei istatymų nustatytas pareigas. Teisės aktai užtikrina vietos gyventojams galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose savivaldybių lygiu, tačiau jie negali aktyviai ja pasinaudoti dėl pilietinės atsakomybės, lyderystės kompetencijų, žinių ir informacijos, reikalingos dalyvauti viešojo valdymo procesuose, stokos. Dėl šios priežasties būtina skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe citizens' right to participate in the conducting the public affairs is accepted as one of the democracy principles constituting the base of the good governance. The members states of the European Council have to embed the participation principle in the internal laws and, if necessary, in the Constitutions. The legal aspects of participatory govemance in local self-govemment are analysed in this article. In accordance with the documents of intemational organisations, international and Lithuanian acts of law, participation is one of main principles of the good governance. The analysis of participation principle helps to disclose in which way and in what forms local residents can participate in management of the public municipal affairs. It is identified, that the content of participation principle includes: direct participation of local residents in preparation of and discussion on the decisions' projects; direct participation of local residents in the meetings, rallies and polls; direct participation in the analysis of public petitions. Furthermore, the municipal institutions have to inculcate the principles of self-government in the institutions of education, cultural and in other, to support associations initiatives, which are related to the managing the public municipal affairs. Accomplished analysis of law acts allowed to establish that the implementation of residents' municipal rights is concurrent with the institutions, through which this right is implemented, and (or) with the organisation and activity of their accountable institutions. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44182
Updated:
2018-12-17 13:23:48
Metrics:
Views: 16    Downloads: 7
Export: