Peticijos teisės įtvirtinimas Lietuvos konstitucinėje teisėje : parlamentinė patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Peticijos teisės įtvirtinimas Lietuvos konstitucinėje teisėje: parlamentinė patirtis
Alternative Title:
Lithuanian constitutional law fixes right petition: parliamentary experience
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 64 (56), p. 104-113
Keywords:
LT
Įgyvendinimas; Parlamentinė patirtis; Peticija (teisė); Seimas (Lietuva); Seimas, Atkuriamasis (LR Aukščiausioji Taryba).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti peticijos teisės sampratą ir raidą Lietuvos konstitucinėje teisėje. Straipsnyje analizuojami peticijos teisės konstitucionalizavimas tarpukario Lietuvoje, taip pat tarpukario ir šiuolaikinė parlamentinė patirtis, įtvirtinant peticijos teisės institutą, kuriant peticijos teisės realizavimo mechanizmus. Lietuvos konstitucinėje doktrinoje vyrauja dvi pozicijos apibrėžiant peticijos teisę (peticiją). Viena pozicija - peticijos teisę priskirti politinėms teisėms, antra pozicija – siekimas ją atskirti nuo politinių teisių. Pirmuoju atveju peticijos teisė (peticija) vertinama kaip piliečio individualūs arba kolektyviniai kreipimaisi į valdžios institucijas su skundu, pasiūlymu arba reikalavimu spręsti teisinį arba kitą visuomenei svarbų klausimą. Antruoju atveju peticijos teisė – tai demokratijos komponentas, leidžiantis visiems valstybės gyventojams spręsti žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo ir apsaugos klausimus. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the article is to examine the concept and development of the right to petition in the Lithuanian constitutional law. The article analyses the constitutionalisation of the right to petition during the interwar period in Lithuania as well as the interwar and current parliamentary experience in establishing the institution of petition and creating the mechanism for enforcing this right. There are two positions prevailing in the Lithuanian constitutional doctrine defining the right to petition (petition). One position is about ascribing the right to petition to the category of political rights. The second one is about its separation from political rights. In the first case, the right to petition (petition) is regarded as the right of a citizen, either individually or collectively, to address the government with the complaint, proposal or request to have a legal or otherwise social important issue considered. In the second case, the right to petition is a component of democracy allowing all the residents of the state to address the issue of enforcement and protection of human rights and freedoms.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/956
Updated:
2018-12-17 11:33:16
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: