Administracinė justicija : teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinė justicija: teorija ir praktika
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2005.
Pages:
245 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administracinė justicija, administraciniai teismai, teismo procesas.
Contents:
Sutrumpinimai — Pratarmė — Įvadas — Administracinės justicijos samprata — Istorinė šiuolaikinės administracinės justicijos susiformavimo raida — Administracinė justicija ir administracinė teisė — Administracinė justicija ir administracinis procesas — Administracinių teismų sistema — Administracinės justicijos modeliai — Lietuvos administracinių teismų sistemos kūrimasis — Lietuvos specializuotos administracinės justicijos institucinio modelio vertinimas — Administracinių teismų kompetencija — Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai — Administracinių teismų kompetencijos ribojimo atvejai — Administracinio ginčo sampratos teorinės ir praktinės problemos — Administracinių teisės pažeidimų bylų priskyrimo administracinių teismų kompetencijai problematika — Norminių administracinių aktų teisėtumo bylų priskyrimo administracinių teismų kompetencijai problematika — Administracinio ginčo samprata pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį — Kai kurios praktinės administracinių teismų kompetencijai priskirtinų ginčų teismingumo nustatymo problemos — Bylų nagrinėjimo administraciniame teisme problemos — Teisės principai administracinėje justicijoje — Ginčo administracinės bylos — Norminių administracinių aktų teisėtumo bylos — Išvados ir pasiūlymai — Literatūra.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojamos žmogaus teisių ir laisvių teisminės gynybos Lietuvos administraciniuose teismuose procedūros, kurių metu sprendžiami tiek privačių asmenų ir viešųjų valstybės interesų konfliktai, tiek atskirų viešosios administracijos subjektų ginčai. Veiksmingas teisminės gynybos administraciniuose teismuose modelis užtikrina darnią žmogaus ir valstybės interesų pusiausvyrą, o jos siekiama kiekvienoje teisinėje demokratinėje pilietinėje visuomenėje. Pateikiama savarankiškų administracinių teismų, kaip vieno iš pagrindinių administracinės justicijos komponentų, kūrimosi po Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimo nuo 1990 metų eiga ir šių specializuotų teismų sistemos reformos etapai. Daugiausia dėmesio skiriama bylų, nagrinėjamų administraciniuose teismuose, teisminiam procesui, atskirai analizuojant ginčo administracinių bylų ir norminių administracinių aktų teisėtumo bylų nagrinėjimo ypatumus. Nemažai vietos knygoje skiriama ne tik Lietuvos administracinės justicijos analizei, bet pateikiama ir užsienio valstybių - Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos administracinio proceso bei Europos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijos pavyzdžių. Skiriama aukštųjų mokyklų teisės specialybės studentams, įvairių sričių praktikams (teisėjams, advokatams, viešojoje administracijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir kt.).

ENThe monograph is aimed at analyzing the procedures of judiciary protection of human rights and freedoms in the administrative courts of Lithuania, during which both conflicts between private persons and public state interests and disputes between individual subjects of public administration are resolved. An efficient model of judiciary defence in administrative courts ensures a harmonious balance of interests of a person and the state and is striven for in each democratic civil society. The monograph also describes the progress of development of self-sufficient administrative courts, as one of the main components of administrative justice since the reinstatement of the independent state of Lithuania in 1990 and the phases of the reform of the system of such specialized courts. Most attention is dedicated to the judicial proceedings with regard to the cases, examined in administrative courts with individual analysis of particularities of examination of administrative cases and the cases on legitimacy of normative administrative acts. A good deal of attention is dedicated to both the analysis of the administrative justice of Lithuania and the examples of the administrative process in foreign states – Germany, France and Austria and the jurisprudence of the European Court of Justice and European Court of Human Rights. The monograph is targeted at students of law at higher educational institutions and patricians in different areas (judges, lawyers, civil servants, working in public administration, etc.).

ISBN:
9955616164
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6740
Updated:
2020-09-24 14:27:35
Metrics:
Views: 301
Export: