Pilietybės samprata. Dviguba pilietybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietybės samprata. Dviguba pilietybė
Alternative Title:
Concept of citizenship. Double citizenship
In the Journal:
Justitia. 2008, Nr. 1, p. 74-79, 111
Keywords:
LT
Dviguba pilietybė; Konstitucija; Konstitucinis teismas; Konstitucinė teisė; Pilietybė.
EN
Constitution; Constitutional Court; Constitutional Law, Citizenship, Dual Citizenship; Double citizenship; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui (toliau – Konstitucinis Teismas) 2006 m. lapkritį priėmus nutarimą dėl pilietybės santykių, paaiškėjo, kad, įstatymu leidžiant lietuvių kilmės asmenims susigrąžinti Lietuvos pilietybę ir tokiu būdu įgyti dvigubą pilietybę, pažeidžiama Konstitucija ir valstybės interesai. Esą valstybę reikia suvokti tik kaip pilietinę Tautą ir jokiu būdu nemaišyti pilietybės ir etninės kilmės. Konstitucinio Teismo nuomone, Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalis, leidžianti įgyti dvigubą pilietybę „tik atskirais įstatymo numatytais atvejais“, negali būti aiškinama taip, kad dviguba pilietybė taptų masiniu reiškiniu, nes ji bet kuriuo atveju nėra Konstitucijos ginama vertybė. Konstituciniam Teismui priėmus minėtą nutarimą dažnai karštose diskusijose keliamas klausimas „ar Lietuvai nebereikia lietuvių?“ vadinamas emociniu argumentu. Šio straipsnio tikslas – parodyti, kad toks argumentas turi ir teisinį pagrindą. Konstitucinis Teismas galėjo priimti priešingą sprendimą, kuris būtų buvęs pagrįstesnis ir atitiktų teisinio reguliavimo sąlygas. Remiantis šia analize taip pat siekiama nustatyti galimus teisinius problemos sprendimo variantus. Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus pirmiausia analizuojamas pilietybės socialinis turinys neapsiribojant dažniausiai teisinėje literatūroje ir konstitucinėje doktrinoje „numetamu“ sausu valstybės ir piliečio teisinio ryšio apibrėžimu. Lyginamuoju metodu nustatoma, koks pilietybės modelis pilietybės teisių įgijimo požiūriu Lietuvai artimiausias ir ar pasirinktasis atitinka suformuotą konstitucinę doktriną.Antroje dalyje analizuojama Konstitucinio Teismo doktrina (ypač kvestionuojamas nutarimas), gilinamasi į pateiktus argumentus ir taikytus Konstitucijos aiškinimo metodus, pabrėžiama, kad šis nutarimas yra specifinis, ir tiriamos šio specifiškumo priežastys. Trečioje dalyje siekiama atsakyti į šiuo metu dažniausiai keliamą klausimą „ką daryti dabar?“ ir aptarti įvairias galimybes. Tikėtina, kad stengiantis užverti Pandoros skrynią, jog pilietybė nebūtų įgyjama vartotojiškais tikslais, tapo sunku atverti duris grįžtančiai lietuvių tautai. [Iš leidinio]

ENIn November 2006, the Constitutional Court passed its resonant ruling where it stated that double citizenship is not a value protected by the Constitution, and by no means may become a mass phenomenon; consequently, permitting foreign Lithuanians to acquire double citizenship on their return to Lithuania would be contrary to the Constitution. Such a ruling was met by controversial attitudes in the society. In addition, this issue also has lately become a means of political self-advertising for politicians, who keep proposing numerous versions of amendments to the Law on Citizenship and various - each one more artful than the other - ways of "saving" foreign Lithuanians. Nevertheless, as a burst of controversy in relation with the Constitutional Court has recently become quite a frequent occurrence, this does not necessarily mean that the ruling concerned is legally ill-founded - this issue merits a separate analysis, which namely is the purpose of this article.By analysing the models of citizenship from the point of view of the acquisition of citizenship, attempt is being made to examine which model is the most acceptable for Lithuania, and which was "chosen" by the Constitutional Court. In this regard, it is analysed whether such choice (whatever it may be) was reasonable and weather the methods used were convincing. The article concludes with an attempt to answer the most relevant question of today "What is to be done now?" and a discussion of concrete initiatives and posibilities. [text from author]

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36581
Updated:
2017-05-22 16:25:22
Metrics:
Views: 9
Export: