Europos Sąjungos Konstitucija Lietuvos konstitucinėje tikrovėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos Konstitucija Lietuvos konstitucinėje tikrovėje
Alternative Title:
Constitution of the European Union in the Lithuanian constitutional reality
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 77 (69), p. 99-107
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama 2004 m. spalio 29 d. Europos Sąjungos šalių narių ir kandidačių vadovų pasirašyta Sutartis dėl Konstitucijos Europai, dar vadinama Konstitucija, Konstitucijos projektu ir Konstitucine sutartimi. Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. lapkričio 11d. įstatymu Nr. IX-2562 ratifikavo šią Sutartį. Pasirinkta tokia nacionalinė procedūra, o piliečiai neįtraukti į platesnę pilietinę ir teisinę diskusiją dėl ES Konstitucinės sutarties. Diskusijų apie visuotinio referendumo rengimą beveik nebuvo, nors LR Konstitucija numato, jog svarbiausi valstybės gyvavimo klausimai yra sprendžiami referendume. Įsigilinus į ES Konstitucijos tekstą, daromos išvados, kad bus pakeista Europos Sąjungos institucijų sistema ir sutarčių peržiūros procedūra, ES piliečiams suteikta galimybė inicijuoti Europos įstatymų leidybos procedūras referendumuose, išplėsta Europos Teisingumo teismo kompetencija. Sutartimi reorganizuojamas nacionalinių parlamentų indėlis į ES demokratinį vystymąsi, nustatant “išankstinio įspėjimo sistemą” ir vykdant subsidiarumo principo monitoringą. Sustiprintos Europos Parlamento įstatymų leidybos ir biudžeto formavimo galios bei konsoliduota Parlamento politinė priežiūra, renkant Komisijos prezidentą. Konvento subūrimas pripažintas specialiu metodu ateityje priimti Konstitucijos teksto pakeitimus. Europos Konstitucija turėtų sustiprinti Sąjungos demokratinę prigimtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Europos Konstitucija; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe article analyzes the Treaty on the Constitution for Europe signed by the heads of the EU member states and candidate member states on 29 October 2004, it is also called the Constitution, the Constitution Project, or the Constitutional Agreement. The Seimas of the Republic of Lithuania ratified this Treaty on 11 November 2004 by Law No. IX-2562. These national procedures were chosen, and the citizens were not included into a wider civic and legal discussion on the EU Constitutional Treaty. There were hardly any discussions about the arrangement of a general referendum, even though the Constitution of the Republic of Lithuania provides that the most important state issues are decided by referendum. Upon closer analysis of the text of the EU Constitution, the conclusion is reached that the system of the EU institutions and the procedure for the observation of the treaties will be changed, EU citizens will be granted the ability to initiate the EU legislation procedures by way of referendums, and the scope of competence of the Court of Justice is to be extended. The Treaty reorganizes the contribution of the national parliaments into the EU democratic development by establishing "an early warning system" and implementing monitoring of the principle of subsidiarity. The powers of the European Parliament to legislate and to form the budget consolidated parliament's political monitoring by electing the president of the European Commission. The meeting of the Convention is approved as a special method to, in the future, adopt changes of the text of the Constitution. The European Constitution is supposed to strengthen the democratic nature of the European Union.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Alternatyvi konstitucinė teisė / Egidijus Šileikis. Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2005. 603 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1883
Updated:
2018-12-17 11:35:21
Metrics:
Views: 42    Downloads: 3
Export: