Lietuvos konstitucinė teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos konstitucinė teisė
Edition:
2-asis leid.
Publication Data:
Vilnius : LTU Leidybos centras, 2002.
Pages:
919 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Valstybė / State; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga - modernus konstitucinės teisės vadovėlis, kuriuo siekiama išmokyti analizuoti ir vertinti konstitucinę teisinę tikrovę. Vadovėlyje atskleidžiama konstitucinės teisės samprata, nagrinėjami visi svarbiausi konstituciniai institutai. Parodoma, kad Konstitucija yra ypatingas teisės aktas, turintis aukščiausią galią, aprėpiantis visą teisės sistemą, nustatantis ne tik esamo, bet ir būsimo teisinio reguliavimo ribas ir turinį. Konstitucinės teisės šaltiniais yra laikoma tik pati Konstitucija ir Konstitucinio Teismo suformuota oficiali konstitucinė doktrina, atskleidžianti Konstitucijos nuostatų, konstitucinio reguliavimo sampratą. Konstitucija suprantama kaip jurisprudencinė Konstitucija. Kartu atskleidžiama, kaip atitinkamus santykius reguliuoja ordinarinės teisės aktai (įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kt.). Konstitucinės teisės teorija nagrinėjama pasitelkiant konstitucinę praktiką.Reikšminiai žodžiai: Konstitucinė teisė; Konstitucija; Žmogaus teisės; Konstitucinis teismas; Valstybė; Constitutional law; Constitution; Human rights; Constitutional Court; State.

ENThis book is a modern textbook of constitutional law, which is aimed at teaching to analyse and assess the legal constitutional reality. The textbook reveals the concept of the constitutional law and analyses all the key constitutional institutes. It demonstrates that the Constitution is a special legal act, which has the supreme power, covers the whole legal system and specified the limits and content of the current and the future legal regulation. Both the Constitution and the official constitutional doctrine formed by the Constitutional Court and revealing the concept of Constitutional provisions and the Constitutional regulation are considered to be the sources of the constitutional law. The Constitution is perceived as a jurisprudence Constitution. The textbook also reveals the way legal acts of the ordinary law (laws, Government resolutions, etc.) regulate respective relations. The theory of the Constitutional Law is analysed through the constitutional practice.

ISBN:
9955442611
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37312
Updated:
2022-07-06 18:28:44
Metrics:
Views: 210    Downloads: 16
Export: