Materialioios tiesos nustatymas - kaip viena iš proceso atnaujinimo funkcijų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Materialioios tiesos nustatymas - kaip viena iš proceso atnaujinimo funkcijų
Alternative Title:
Determination of tangible truth as one of the procedure renovation functions
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 77 (69), p. 24-32
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTProceso atnaujinimas nėra naujas civilinio proceso teisės institutas. Dar tarpukario Lietuvoje praktikuotas bylos pernagrinėjimas pagal įstatyme nurodytus pagrindus. Tačiau kaip savarankiškas institutas proceso atnaujinimas įtvirtintas tik 1999 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatyme. Nors proceso atnaujinimo institutas nenaujas, tačiau Lietuvos civilinio proceso teisės moksle išsamiai nenagrinėtas ir netirtas. Pažymėtina, kad literatūros šiuo klausimu yra nedaug. Todėl, autorės nuomone, aktuali ir svarbi yra diskusija proceso atnaujinimo tema. Straipsnyje pateikiama trumpa proceso atnaujinimo raidos Lietuvos civilinio proceso teisėje apžvalga; taikant sisteminį bei lyginamąjį metodus atskleidžiamas materialiosios tiesos nustatymas kaip proceso atnaujinimo funkcija; nagrinėjama proceso atnaujinimo ir kasacijos, kaip teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos, atribojimo problematika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinio proceso kodeksas.

ENResumption of proceedings is not a new institution of civil procedure law. Rehearing was practiced in interwar Lithuania on the grounds laid down by law. However, as an independent institution, the resumption of proceedings was only established by the Law Amending the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania, which came into force on 1 January 1999. Although the institution of the resumption of proceedings is not new, it has not been comprehensively analyzed and researched in Lithuanian civil procedure law science. Moreover, there is so far very little literature on this issue. Therefore, according to the author, the discussion on the resumption of proceedings is relevant and important. This article presents a short overview on the development of the resumption of proceedings in Lithuanian civil proceedings law; applying a systematic and comparative approach, the substantive truth determination as the function for the resumption of proceedings is revealed; the problem of the separation of the resumption of proceedings and cassation is analyzed while focusing on the control forms of judicial decisions legality and validity.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/990
Updated:
2018-12-17 11:33:23
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: