Konstitucinės teisės į darbą garantijos ir Lietuvos Respublikos naujasis darbo kodeksas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinės teisės į darbą garantijos ir Lietuvos Respublikos naujasis darbo kodeksas
Alternative Title:
Guarantees of the constitutional right to work and the new Labour Code of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 30 (22), p. 81-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asociacijų laisvė; Darbo kodeksas; Darbo sutartis; Darbo sąlygos; Konstitucinė teisė; Teisė į darbą; Constitutional right; Contract of employment; Freedom of Association; Labour Code; Right to work; Working conditions.
Keywords:
LT
Asociacijų laisvė; Darbas / Labour. Work; Darbo sutartis; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Konstitucinė teisė / Constitutional law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teisės šaltiniai / Sources of law.
EN
Constitutional right; Contract of employment; Labour Code; Right to work; Working conditions.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje numatyta kiekvieno žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turėti tinkamas ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Valstybė šią žmogaus teisę į darbą užtikrina sudarydama ekonomines, socialines ir įstatymines laisvai pasirenkamo užimtumo prielaidas. Taip pat valstybė pripažįsta lygiavertėmis ir visuomeniškai naudingomis visas užimtumo formas (darbą sudarius su darbdaviu darbo sutartį, darbą namų ūkyje, savanorišką darbą ir kt.). Sutartinė įtraukimo į darbą forma geriausiai atspindi darbo laisvės principą. Nagrinėjant konstitucinę teisę laisvai pasirinkti darbą bei verslą labai svarbu atskleisti šią teisę įtvirtinančių teisės normų turinį. Asmens laisvė pasirinkti darbą ar verslą negali būti varžoma dėl lyties ir seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeimos padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ar visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis. Konstitucijos 35 straipsnyje numatoma teisė piliečiams laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams.Šis straipsnis aiškinamas kaip bendrosios asociacijos laisvės garantas visose socialinio gyvenimo srityse, įskaitant ir darbo santykius. Taip pat Konstitucijos 50 straipsnyje įtvirtinti profesinių sąjungų, kaip tam tikros asociacijų rūšies, veiklos principai. Stodami į šias organizacijas piliečiai įgyja teisę dalyvauti priimant sprendimus, kurie gali daryti poveikį darbuotojų teisėms bei jų interesams. Šiame straipsnyje, remiantis loginiu ir lyginamuoju metodais, Tarptautiniais darbo standartais, nagrinėjamas Konstitucijos 35, 48, 50 straipsniuose numatytų teisių taikymo mechanizmas. Šio straipsnio tikslas – aptarti kai kuriuos kolektyvinių ir individualių darbo santykių derinimo aspektus, nustatant darbuotojų darbo sąlygas, ypatingą dėmesį skiriant socialinės partnerystės bei kolektyvinių ir individualių darbo sutarčių analizei. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the principle of legitimate and contractual employment and identification of working conditions that has been established in the Labour Code. It points out that collective agreement supplements the state regulation, it specifies legislation, implements imperative law orders to include one or another condition in a collective agreement, increases employees' guarantees to labour rights, by establishing additional guarantees to perquisites and privileges, if compared to those established by the law. A conclusion is made that the established model of social partnership in the provisions of Labour Code fairly reflects the principle of law and collective agreement application in order to realize better the guarantees of constitutional right to work. It is indicated that while realizing the constitutional right to the freedom of choice of employment, the scope of labour contracts is increased, the possibility to terminate the labour contract is liberalized, and the issue of collective and labour agreements' approximation is solved, supposing, that in the labour contract it is not possible to agree on worse conditions, than those indicated in the collective agreement. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34989
Updated:
2018-12-17 11:03:47
Metrics:
Views: 21    Downloads: 8
Export: