Ombudsmenas - pareigūnų prievaizdas ar žmogaus teisių gynėjas?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ombudsmenas - pareigūnų prievaizdas ar žmogaus teisių gynėjas?
In the Book:
Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga / atsakingasis redaktorius Gediminas Mesonis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. P. 251-306
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ombudsmenai; Žmogaus teisės; Teisinė valstybė; Seimo kontrolieriai; Reglamentavimas; Įstatymai; Konstitucijos; Teisės aktai; Švedija (Sweden); Ombudsmen; Human rights; Rule of law; Seimas controllers; Regulation; Legislation; Constitutions; Lithuania; Sweden.
Contents:
Ombudsmeno institutas Švedijoje — Ombudsmenas ir parlamentinė kontrolė — Konstitucinis teisinės valstybės principas ir ombudsmeno institutas — Ombudsmenas ir žmogaus teisės — Ombudsmeno vieta teisinėje Lietuvos sistemoje — Seimo kontrolierių veiklos įstatymiškas reglamentavimas Lietuvoje — Perspektyvos — Išvados.
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Ombudsmenai; Parlamentas. Seimas / Parliament; Reglamentavimas; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Valstybė / State; Žmogaus teisės / Human rights.
EN
Constitutions; Legislation; Ombudsmen; Regulation; Rule of law; Seimas controllers.
ISBN:
9789955190790
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91926
Updated:
2022-02-27 22:54:44
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: