Konstitucinio Teismo nutarimų poveikis bylų nagrinėjimo teismuose praktikai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinio Teismo nutarimų poveikis bylų nagrinėjimo teismuose praktikai
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2006, Nr. 3, p. 325-334
Vėliau paskelbta leidinyje: Konstitucinių teismų sprendimų vykdymas ir jų poveikis teisinei sistemai. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2007. P. 58-71, 130-143
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau - LRKT) nutarimų poveikio bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismų bylų nagrinėjimo praktikai analizė yra svarbi siekiant bendrai suvokti Lietuvos teisinę sistemą, be jos būtų sunku įsivaizduoti XXI amžiaus visuomenės sąsają su jos socialinės sanklodos ir vystymosi krypties inžinerija - teise. Pasak autoriaus, nagrinėjant šiuolaikinio Konstitucinio Teismo nutarimų poveikio bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismų bylų nagrinėjimo praktikai diskursą, jau tapo aksioma teiginys, kad taikant teisės normas yra jaučiama vis didesnė konstitucinių imperatyvų ir vertybių įtaka. Teisės mokslo literatūroje įprasta tokį reiškinį vadinti teisės konstitucionalizacija Šiame pranešime apžvelgiamas LRKT poveikis ordinariniams teismams, nagrinėjama bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismų konstitucionalizacija. Autoriaus teigimu, LRKT yra neabejotinas imperium summum (lot., “aukščiausioji valdžia“), kai yra kalbama apie kokios nors kitos, Konstitucijoje konkrečiai nurodytos, valstybės institucijos praktikos autoritetą, formuojant bendrosios ir specialiosios kompetencijos teismų bylų nagrinėjimo praktiką. Be to, straipsnyje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių ir LRKT nutarimų kontekste, analizuojamas ir lyginamas konstitucinių principų - niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą, teisės į privatų gyvenimą, konstitucinio asmenų lygiateisiškumo, teisingumo ir teisinės valstybės principo bei principo, jog galioja tik paskelbti įstatymai, aiškinimas ir taikymas.Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji jurispudencija; Civilinė jurisprudencija; Konstitucinio Teismo nutarimas; Konstitucinio Teismo sprendimų įtaka kitų teismų praktikai; Konstitucinio teismo nutarimai; Konstitucinis Teismas; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Poveikis bendros kompetencijos teismams; Civil jurisprudence; Constitution of the Republic of Lithuania, the Constitutional Court, the Constitutional Court's decision on other case law; Criminal jurisprudence; Decisions of Constitutional court; Influence to national courts of general competence; The Constitutional Court; The Ruling of Constitutional Court.

ENThe analysis of the impact of the rulings of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania (CCRL) on the case hearing practice of general and special competence courts is important in order to generally understand the Lithuanian legal framework and imagine the connection of the 21st c. society with the engineering of social organisation and developmental direction, i.e. law. According to the author, when examining the discourse of the contemporary impact of the rulings of the Constitutional Court on the case hearing practice of general and special competence courts, the statement that when applying legal norms, an increasing influence of constitutional imperatives and values is felt has already become an axiom. Legal scientific literature typically refers to this phenomenon as the constitutionalization of law. This paper gives an overview of the impact of the CCRL on ordinary courts and investigates the constitutionalization of general and special competence courts. According to the author, the CCRL is definitely imperium summum (the highest authority) when talking about the authority of practice of some other state institution specified in the Constitution when forming the case hearing practice of general and special competence courts. Furthermore, in the context of the rulings of the Supreme Court of Lithuania and the rulings of the CCRL, the paper analyses and compares the interpretation and application of constitutional principles: no legal action can be instituted twice for the same cause of action, the right to privacy, the constitutional principle of equality of people, justice and the rule of law, as well as the principle that only laws which are published shall be valid.

ISBN:
9789955688037
ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35335
Updated:
2021-03-12 18:06:12
Metrics:
Views: 38    Downloads: 4
Export: