Specialiųjų vietos savivaldos principų raida Lietuvos respublikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų vietos savivaldos principų raida Lietuvos respublikoje
Alternative Title:
Development of special principles of local self-government in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTVietos savivaldos principai apibrėžiami kaip pagrindas, taisyklės, šaltiniai, apibūdinantys vietos savivaldos kaip vienos iš viešosios valdžios sistemos organizavimą ir funkcionavimą. Straipsnyje analizuojama įstatymuose nustatytų specialiųjų vietos savivaldos principų ir jų formulavimo raida Lietuvoje. Nustatyta tendencija, kad vėliau suformuluoti vietos savivaldos principai išsamiau apibūdina vietos savivaldos esmę. Konstatuojama, kad netikslinga į įstatymą įtraukti konstitucinius vietos savivaldos principus. Teigiama, kad tikslinga vietos savivaldos įstatyme suformuluoti teisingumo, ekonominio savarankiškumo, kontrolės principus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administravimas; Problemos; Savivalda; Vietos savivaldos principai: vietos savivalda; Administratio; Local self- government principles; Of local self-government; Problems; Self govrnment.

ENThe principles of local self-government are determined as the base, rules and sources that define an organisation and functioning of a public government system. The article analyses the special principles of the self-government that are determined by law and their development in Lithuania. The tendency is that the later established principles define the essence of the local self-government in a more comprehensive way. It is stated that there is no purpose to include the principles of the local self-government into laws. It is advisable to formulate the principles of justice, economic independence and control in the law of the local self-government.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30387
Updated:
2018-12-17 12:52:42
Metrics:
Views: 69    Downloads: 24
Export: