Ar LR CPK įtvirtintas kasacijos ribojimas taikant turtinį kriterijų nepažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą bei teisės į teisingą teismą principų?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar LR CPK įtvirtintas kasacijos ribojimas taikant turtinį kriterijų nepažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą bei teisės į teisingą teismą principų?
Alternative Title:
Whether the restriction of cassation due to the amount of claim as established by the Lithuanian Code of Civil Procedure violates the principle of equality before law and court and the right to fair trial?
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2011, Nr. 1 (7), p. 33-64
Keywords:
LT
Kasacija; Kasacijos ribojimas; Lygybė prieš įstatymą ir teismą; Minimali ginčo suma; Teisė į teisingą teismą.
EN
Cassation; Equality before law ant court; Minimum amount of claim; Restriction of cassation; Right to fair trial.
Summary / Abstract:

LTKasacija – apeliacine tvarka peržiūrėtų ir įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo kontrolės forma. Lietuvos Respublikos Aukščiausias Teismas peržiūrėdamas bylas kasacine tvarka nagrinėja tik teisės klausimus bei užtikrina vienodą teisės taikymą ir aiškinimą šalyje. Didėjant kasacinio teismo darbo krūviui bei siekiant jį sumažinti, taip pat norint operatyviai išnagrinėti bylas, sumažinti galimą proceso kasaciniame teisme trukmę, kasaciją pradėta riboti. LR Civilinio proceso kodekso 341 straipsnio 2 punkte įtvirtinta, jog kasacija negalima turtiniuose ginčuose, jeigu ginčijama suma yra mažesnė kaip penki tūkstančiai litų. Šis kasacijos draudimas taikytinas tik tuomet, kai tenkinamos dvi sąlygos, t.y. nagrinėjamas turtinis ginčas bei ginčijama suma neviršija penkių tūkstančių litų. Įstatymu apribojus asmens teisę kreiptis į kasacinį teismą, pagrįstai kyla klausimas ar toks ribojimas nepažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą bei teisės į teisingą teismą principų. Ribojant kasaciją susiduriama su prieštaraujančiais konkretaus bylininko ir visuomenės interesais. Teisingumas yra vienas pagrindinių teisės tikslų, ir jis nepasiekiamas tenkinant tik vienos grupės interesus ir kartu paneigiant kitų grupių interesus.Taigi tiek viešas (visuomenės), tiek privatus (kasatoriaus) interesas reikalauja, kad teismo procesas būtų veiksmingas ir vyktų tik prireikus. Vertinant minimalią ginčo sumą atsižvelgiama į tam tikros bylos reikšmingumą visos visuomenės kontekste, o ne vien šios bylos reikšmingumą konkrečiam kasatoriui, kadangi kasacinio teismo darbo krūvio ribojimas nustatomas viešo intereso apsaugos tikslais, t.y. siekiant garantuoti kiekvieno asmens teisę į bylos išnagrinėjimą per protingą terminą. Tačiau teisės į teismą principas suponuoja sąžiningą teismo procesą, eliminuojant klaidos galimybę, todėl kyla pagrįsta abejonė ar teismo proceso greitumo ir operatyvumo principų nenusveria konkretaus kasatoriaus teisė į teisingą teismo procesą bei asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą principas. Teisė į teismą apima ne tik teisę į pirmos instancijos teismą, bet kartu ir teisę paduoti apeliacinį ir kasacinį skundą. Teisminės gynybos garantija suponuoja ne tik teisę kreiptis į teismą su skundu, bet kartu ir teismo pareigą išnagrinėti skundą bei priimti teisėtą, teisingą ir pagrįstą sprendimą. Be to, bylos reikšmingumas priklauso ne nuo ginčo vertės, o nuo keliamos teisės problemos. [Iš leidinio]

ENRight to a fair trial is one of the most fundamental and important civil rights respected in democratic society. It is accepted that dissatisfied party is entitled to have their case reviewed by a higher court. The highest court is concerned only with the final review of the case. Its jurisdiction is restricted to questions of law. The Supreme Court is established to ensure the correct application of the law and to preserve its uniformity. The purpose of cassation is to ensure public confidence in the administration of justice, to clarify and develop law. Lithuanian Code of Civil Procedure established statutory limitations upon jurisdiction of the Supreme Court in cases not exceeding the required minimum amount, i.e. 5 000 Lt. The objective of this research is to establish whether this restriction does not violate the principle of equality before law and court and the right to fair trial. In the preface of research work hypothesis was presented which says that the restriction of cassation violates the principle of equality before law and court and the right to fair trial. The tasks of this research work are: to determine the right to fair trial and principle of equality before law and court; to traverse and to compare world legal systems attitude towards restriction of cassation; to evaluate and to traverse basis of this restriction; to evaluate advantages and disadvantages restriction of cassation due to the amount of claim.The research work has three chapters, apart from preface and conclusions. First chapter speaks about the principle of equality before law and court, also the right to fair trial. There is given the definition of cassation. Second chapter speaks about restriction of cassation in different world‘s legal systems. The third chapter speaks about bases for restriction of final review and includes evaluation of advantages and disadvantages of such restriction. Cassation can be restricted mostly in two ways. First, there can be statutory limitations upon the jurisdiction of the Supreme Court, or secondly, the Supreme Court itself has discretion to decide about its jurisdiction, i.e. must grant a leave to cassation. Restriction of cassation is established in different legal traditions but the scope and mode of limitation varies throughout different countries. In USA there is no constitutional right to appeal; nonetheless the right to appeal is almost universally recognized. The Supreme Court in USA, Scandinavian countries has discretion to decide whether grant leave to appeal or not. France, Italy is constitutionally required to provide a right to cassation. Germany, Austria, Estonia restrict explicitly the right to cassation. The right to trial may be limited and state has certain freedom to regulate access to court. However, limitation must be such that the very essence of the right is not impaired. [...]. [From the publication]

ISSN:
2029-4239
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48711
Updated:
2019-02-06 23:50:04
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: