ESTT ir konstitucinės kontrolės institucijų jurisdikcijos santykis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ESTT ir konstitucinės kontrolės institucijų jurisdikcijos santykis
Alternative Title:
Relation of jurisdiction between the Court of Justice of the European Union and the institutions of constitutional control
In the Book:
Contents:
Įvadas — Konstitucinės kontrolės institucijų samprata ir jų priimami sprendimai — ESTT funkcijos ir įgaliojimai — ESTT ir konstitucinės kontrolės institucijų jurisdikcijos santykis. ESTT ir konstitucinės kontrolės institucijų jurisdikcijos santykis ES teisės viršenybės principo aspektu — ESTT ir valstybių narių konstitucinės kontrolės institucijų jurisdikcijos santykis nagrinėjant teisės aktų teisėtumą. ESTT nuomonė dėl ES teisės aktų teisėtumo ; Valstybių narių konstitucinės kontrolės institucijų pozicija nagrinėjant ES teisės konstitucingumą — Išvados.
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTESTT paskirtis pagal ES sutarties 19 straipsnį - užtikrinti, kad aiškinant ir taikant sutartis būtų laikomasi teisės. Vienas iš pagrindinių ES teisės principų - tai jos viršenybės prieš nacionalinę teisę principas, išplėtotas Teismo praktikoje. Šis principas lemia, kad Sąjungos teisė turi būti vienodai suprantama ir taikoma visose valstybėse narėse. Tai yra būtina visai Sąjungai tinkamai funkcionuoti. Nacionalinėje teisės sistemoje konstitucinės kontrolės institucijos daugiausia veikia kaip pagrindinės Konstitucijos vientisumo sergėtojos, privalančios laikytis Konstitucijos ir užtikrinti jos viršenybę. Todėl kyla klausimas, kaip išspręsti nacionalinės Konstitucijos, saugomos valstybių narių konstitucinės kontrolės institucijų, santykį su ES teise, kurios aiškinimą ir taikymą laikantis teisės užtikrina ESTT? Ar ES teisė "neįsibrauna" į nacionalinės teisės reguliuojamus santykius? Atsakant į šiuos klausimus reikia atsižvelgti į labai svarbią ES valstybių narių konstitucinės justicijos institucijų poziciją dėl ES teisės viršenybės prieš nacionalinę teisę, taip pat konstitucinės kontrolės institucijų požiūrį į jų ir Teismo kompetencijos santykį. [Iš straipsnio, p. 289]Reikšminiai žodžiai: Europos Teisingumo Teismas; Konstitucinė kontrolė; Konstitucinė teisė; Konstituciniai teismai; Jurisdikcija; Teisės aktai; Europos Sąjungos teisė; European Court of Justice; Constitutional control; Constitutional law; Constitutional courts; Jurisdiction; Legislation; European Union law; European Union; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe result of European integration is the birth of the EU. Wishing to become members of the EU, states are obligated to implement acquis communautaire, harmonize their national legal systems with the EU law and take into account the principle of supremacy of the EU law, which has been developed by the ECJ. Member States, as a general principle, do not deny the supremacy of their national constitutions. From this point of view, the main task of every institution of constitutional control is to ensure the supremacy of the national constitution. Therefore, this study aims to discuss a very significant relationship between the national constitution and the EU law by analysing the issues of jurisdiction of the ECJ and constitutional control institutions through the prism of constitutional law. This topic determines the harmonious functioning of two legal systems called a cooperative constitutionalism. The cohesion of jurisdictions of the ECJ and constitutional control institutions is very complicated, as legal acts adopted by the EU institutions are binding on Member States, which means that national constitutional courts are not able to verify the constitutionality of those legal acts. By contrast, constitutional control institutions are able to verify the constitutionality of national legal acts, implementing legal acts of the EU. It should be mentioned that legal acts of the EU cannot be inconsistent with national constitutions and the principle of supremacy of the EU law is only considered to be the principle of primacy to apply the primary EU law. [From the publication]

ISBN:
9789955195900
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92565
Updated:
2023-09-01 17:26:22
Metrics:
Views: 45
Export: