Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata
Publication Data:
Vilnius : [Registrų centras], 2008.
Pages:
930 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Autoriaus žodis — Įžanga — Santrumpų paaiškinimai — Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų turinys teisinės valstybės doktrinos perspektyvoje — Įtariamojo procesinio statuso pamatas - jam, kaip ir bet kuriam kitam žmogui, būdingas įgimtas orumas (Konstitucijos 18 straipsnis) — Konstitucijos 18 straipsnio kaip žmogui įgimtą orumą postuluojančios konstitucinės nuostatos pagrindimas — Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens įgimto orumo turinys — Pagrindinių žmogaus teisių ir fundamentalių procesinių garantijų kaip įtariamojo statuso teisinės valstybės baudžiamajame procese konstitucinio šaltinio esmė — Įtariamojo konstitucinis status libertatis ir status negativus — Objektyviojo-subjektyviojo žmogaus teisių turinio sąlygotas įtariamojo konstitucinis status positivus ir status activus processualis — Pagrindinių žmogaus teisių ir fundamentalių procesinių garantijų ribojimo pagrindai — Teisinės valstybės principo kaip įtariamojo statuso teisinės valstybės baudžiamajame procese konstitucinio šaltinio esmė — Įtariamojo sąvoka — Įtariamojo sąvokos norminis pagrindas — Lietuvos Konstitucija — Šiandieniniam teisiniam palikimui labiausiai įtakos turėję tarpukario Lietuvos (1918-1940 m.) baudžiamojo proceso įstatymai — Senasis Baudžiamojo proceso kodeksas — Baudžiamojo proceso kodeksas — Materialusis įtariamojo sąvokos turinys — Įtariamojo procesinis statusas — Įtariamojo procesinio statuso pradžia Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo proceso subjekto atsiradimo procese momento pagrindimas baudžiamojo proceso teisės doktrinoje — Įtariamojo atsiradimas Lietuvos baudžiamajame procese — Įtariamojo procesinio statuso pagrindai —Vyraujanti baudžiamojo proceso teisės doktrina — Įtariamojo procesinio statuso pagrindimas — Įtariamasis - aktyvus proceso subjektas — Įtariamasis - pasyvus proceso dalyvis — Įtariamojo procesinio statuso pabaiga — Draudimas vertinti pažeidžiant įtariamojo statusą gautus faktinius duomenis - vienas veiksmingiausių procesinių įtariamojo statusą užtikrinančių instrumentų — Draudimo vertinti įrodymus (faktinius duomenis) samprata — Draudimas vertinti įrodymus kaip įtariamojo atsiradimą prieš jį nukreiptame baudžiamajame procese užtikrinanti procesinė priemonė — Draudimas vertinti faktinius duomenis (įrodymus), kurie gauti pažeidžiant įtariamojo status activus processualis — Įtariamojo status passivus processualis pažeidimų sąlygoti draudimai vertinti faktinius duomenis (įrodymus) — Reziumė — Santrauka — Zusammenfassung — Nuorodų sąrašas — Literatūros sąrašas.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateiktų išvadų pamatas yra Konstitucija, konstitucinė doktrina ir kontinentinės Europos teisinė tradicija. Tyrimas grindžiamas Vakarų Europos valstybėms įprasta išeitine premisa, jog modernaus baudžiamojo proceso pirminė ir svarbiausia paskirtis - apsaugoti tiek įtariamojo, tiek kitų į procesą įtrauktų ar kitaip jame dalyvaujančių asmenų lasivę, pagrindines teises ir privatumą. Tokiame procese privalo vyrauti konsensusas ir kontradikcija, o baudžiamojo persekiojimo institucijoms draudžiama persekioti žmogų "bet kokia kaina". Monografijoje pateikta analizė teisės mokslininkams, baudžiamojo proceso teisę studijuojantiems ar paprasčiausiai šia teisės šaka besidomintiems asmenims gali būti aktuali kaip iššūkis naujos krypties mokslinei diskusijai, o teisės praktikams - kaip konstitucinį pagrindą turinti alternatyva aiškinant naujojo Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Įtariamasis; Baudžiamasis procesas; Suspect; Criminal procedure.

ENThe foundation for the findings in the monograph is the Constitution, the constitutional doctrine and the legal tradition of continental Europe. The study is based on emerging premise usual for Western European countries that original and primary purpose of modern criminal process is to protect the freedom, fundamental rights and privacy of both the suspect and other persons involved in the process or otherwise participating in it. Consensus and contradiction must prevail in such a process, and it is forbidden for prosecuting institutions to persecute a person "at any price". The analysis presented in the monograph may be relevant as a challenge to the new direction of scientific debate for legal scholars who study the law of criminal procedure, or simply for persons who are interested in this branch of law, and for legal practitioners – it may be relevant as an alternative with constitutional basis for the interpretation of provisions of new Criminal Procedure Code.

ISBN:
9789955300304
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14626
Updated:
2020-10-14 18:21:24
Metrics:
Views: 312
Export: