Valstybės valdymo makro strategijos formavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės valdymo makro strategijos formavimas
Alternative Title:
Macro strategy formation of state governance
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 47, p. 55-71
Summary / Abstract:

LTPer paskutinį dešimtmetį Lietuvoje buvo sukurta ne viena valstybės valdymo strategija. Pagrindinį vaidmenį strategijų kūrime atlieka vykdomoji valdžia. Straipsnio tikslas. Tiriant pasaulinius procesus, išryškinti esminius šių procesų poveikius nacionalinei valstybei bei apibrėžti nacionalinės valstybės valdymo strategijos formavimą. Straipsnio objektas - valstybės strateginis valdymas. Atsižvelgdami į organizacijų strateginio valdymo teorijas straipsnio autoriai kelia uždavinius apibrėžti valstybę kaip strateginio valdymo objektą ir nustatyti valstybės tikslus bei apibrėžti valstybę kaip strateginio valdymo subjektą ir nustatyti valstybės institucinę struktūrą. Valstybę apibrėžiant kaip strateginio valdymo objektą, analizuojamos kitos šio objekto dalys: valstybės sąvoka, tauta, teritorija, suverenumas, tautiškumas. Šios dalys yra nacionalinės valstybės, kaip strateginio objekto, fundamentalūs komponentai, jų tarpusavio sąveika yra labai glaudi. Šie kriterijai taip pat nustato valstybės strateginius tikslus. Valstybė kaip strateginio valdymo subjektas turi būti analizuojama atsižvelgiant į valstybės konstitucinį modelį, kuris nustato valstybės institucijų funkcijas ir kompetenciją. Taip pat turi būti išanalizuoti išorinės aplinkos įtaka valstybės galiai ir valstybės institucijoms o taip pat ypatingiems objektams. Valstybės valdymo strategijos formavimą įtakoja trijų tipų veiksniai: kietieji (kultūra, geografinė padėtis, topografija, istorija, klimatas); veiksniai, kuriuos per ilgą laiką galima pakeisti (privačios ir viešos rinkos institucijos, ekonominė struktūra ir nuosavybė); minkštieji (monetarinė ir fiskalinė politika, tarptautiniai santykiai).

ENThe authors investigate the world processes showing the impact of those processes on the nation state and try to define the formation of the state’s gover nance strategy. The article deals with the following questions: What impact do the world processes have on the development of the nation state? How to define the state as an object of strategic governance and to identify state goals? How to define the state as a subject of strategic governance and to identify the state’s institutional structure? How to validate the logic of the state’s strategy formation? Globalization as an objective world process could be interpreted as the external environment of the nation state. When the nation state face globalization, the latter raises a question: do global and regional interaction models change the conception of sovereignty in such a way that it could be understand as divided among a lot of institutions such as national, regional and international? Due to globalization change the interrelations between state and market. In the sense of strategic gover nance globalization erases boundaries distinguishing domestic and foreign policies, it changes the context of the nation state as well as the decision-making conditions. With reference to the strategic management theories of organizations the authors of the article try to substantiate the object of strategic management and the subject of an organization. Such a definition gives a possibility to investigate more precisely the object and subject of the state’s strategic governance.When the state is defined as an object of strategic governance then other parts of that object are analyzed: for instance, the idea of state, nation, territory, sovereignty, nationality. The mentioned parts are the fundamental components of the nation state as a strategic object. It is clear that interrelations among them are very close. Also these criteria determine the state’s strategic goals. The state as a strategic subject of governance should be analyzed with reference to the state’s constitutional model which explains the functions and competence of state institutions. The impact of external environment on the state’s power and state institutions as well as on particular objects also needs to be analyzed. The formation of the state’s governance strategy should refer to three types of factors. One of these types is fixed factors such as culture, geographic location, topography, history, and climate conditions. These factors also show particular conditions and kinds of resource necessary for strategy formation. Due to those fixed factors there cannot exist two identical strategies. Other conditions appear as a result of fixed factors. The second group of other important factors consists of private and public market institutions, economical structure and ownership. Flexible factors make the third group, i.e. monetary and fiscal policy, international relations, tax system and etc. It is evident that fixed factors are crucial for the formation of state strategy. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16603
Updated:
2018-12-17 12:15:38
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: