Moralės normos konstituciniuose teisiniuose santykiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moralės normos konstituciniuose teisiniuose santykiuose
Alternative Title:
Moral values in the system of constitutional legal relationships
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 31 (23), p. 5-13
Notes:
Reikšminiai žodžiai: JAV; Jungtinė Karalystė (JK; United Kingdom; UK); Konstitucija; Konstitucinis teismas; Moralė; Moralės normos; Constitution; Constitutional Court; Lithuania; Morals; Moralė' morality norms; US.
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (JK; United Kingdom; UK); Konstitucija / Constitution; Teismai / Courts; Moralė; Moralės normos.
EN
Constitution; Constitutional Court; Moralė' morality norms; Morals.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pažvelgti į moralės normų reikšmę formuojantis ir keičiantis konstituciniams teisiniams santykiams. Darbe bus mėginama atsakyti į kelis klausimus. Pirma, ar moralės normų maksimų įtaka konstituciniams teisiniams santykiams yra būdinga tik anglosaksų kraštuose nusistovėjusiai visuomeninei sanklodai. Antra, kodėl šios normos yra reikšmingos ir Lietuvoje. Trečia, ar tikrai moralės normos yra santykinės, todėl nesiderinančios su pozityvistiniu požiūriu į teisinius santykius. Tikimės atkreipti dėmesį į tai, kad moralės normos reikalavimai yra ne tik reikšmingi harmoningai visuomenės plėtrai, bet esant tam tikroms aplinkybėms gali būti vienintelis konstitucinės teisės šaltinis, lemiantis konstitucinių teisinių santykių subjektų elgesį. Straipsnyje naudojamas lyginamosios analizės metodas. Analizuojant konstitucinių teisinių santykių praktiką, subjektų elgesio motyvaciją naudojamasi Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lietuvos bei kitų valstybių doktrina bei periodine literatūra. Straipsnio dėstomąją dalį sudaro kelios tyrimo kryptys. Pirmojoje trumpai apžvelgiamas moralės ir teisės santykis. Antrojoje analizuojama, kokią įtaką užsienio šalyse moraliniai imperatyvai daro konstitucinių teisinių santykių subjektų elgesiui. Trečiojoje dalyje nagrinėjamas Lietuvos Respublikos konstitucinių teisinių subjektų elgesio de jure ir de morale pasireiškimas. Straipsnio pabaigoje formuluojamos išvados. [Iš leidinio]

ENMoral norms may play a key role in determining the conduct of the subject of constitutional legal relation. In Anglo-Saxon countries moral values are a source of law and have the background in Decalogue (the USA, UK). No one challenges the universality and binding character of these norms on which court decisions are often based in these countries. In civil law countries (Germany, Greece, Poland, etc) reference is often made to moral values as a supreme manifestation of justice. However, they do not provide a possibility to protect these values in court once they are violated. The conduct of the subject of constitutional legal relation may transform to a constitutional custom. It is very important that the conduct of subject of constitutional legal relation would mirror the contents of moral maxim. The precedent of conduct, which is not based on that maxim would cause conflict in the future. Moral norms are not a source of law in Lithuania. The preamble of the 1992 constitution of Lithuania argues that justice is a value to be attained. Thus, moral norms as a source of law are recognized indirectly. The conduct of subjects of constitutional legal relation in Lithuania often rests on moral norms. The subject of constitutional legal relation should follow the constitution and moral maxim. But this is only a thing to be attained. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35028
Updated:
2018-12-17 11:03:53
Metrics:
Views: 11
Export: