Administracinė teisė M. Römerio veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinė teisė M. Römerio veikloje
Alternative Title:
Administrative law in the activities of Mykolas Römeris
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2022, Nr. 29 (1), p. 47-63
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Teisės istorija / History of law; Teisininkai / Legal profession.
Summary / Abstract:

LTĮprasta M. Römerį laikyti Lietuvos konstitucinės teisės kūrėju. Tačiau jo akademinė ir visuomeninė veikla liudija tai, kad jis buvo ir Lietuvos administracinės teisės pradininkas. M. Römeris profesionaliausiai ir nuodugniausiai domėjosi administracinės teisės klausimais Lietuvoje, ypač kuriant administracinio teismo koncepciją. Būtent šis mokslininkas parašė pirmąją monografiją lietuvių kalba „Administracinis teismas“, susijusią su administracinės teisės institutu (administracinių aktų teisėtumo kontrole). Maža to, administracinės teisės tematiką teisininkas plėtojo savo straipsniuose, kitose knygose, studijose, dienoraščiuose, Vyriausiojo Tribunolo praktikoje, taip pat rengdamas Valstybės Tarybos statutą, Administracinio teismo įstatymo projektą, rašydamas įstatymų projektams aiškinamuosius raštus, konsultuodamas Seimo komisiją, rengusią vėlesnius Administracinio teismo įstatymo projektus. Norėdamas dėstyti administracinę teisę, valstybinės teisės paskaitų metu analizavo administracinių aktų teisėtumo kontrolės institutą profesionaliau nei tai darė administracinės teisės lektoriai per administracinės teisės paskaitas. Kviesdamas Paryžiaus universiteto profesorius skaityti viešas paskaitas Lietuvos teisininkams apie Prancūzijos administracinę justiciją, norėdamas įsteigti Politikos mokslų mokyklą ir Administracinių mokslų institutą, siekdamas, kad Lietuvoje veiktų administracinis teismas ir trokšdamas būti jo teisėju. [Iš leidinio]

ENIt is customary to consider M. Römeris as the creator of Lithuanian constitutional law. However, his academic and social activities testified to the fact that he was also a pioneer of Lithuanian administrative law. M. Römeris was most professionally and thoroughly interested in issues of administrative law in Lithuania, especially in developing the concept of an administrative court. The first monograph in Lithuanian language related to the institute of administrative law (control of the legality of administrative acts or judicial review), “The Administrative Court”, was written by this scholar. Not only that, but Römeris also developed the topic of administrative law in his articles, other books, studies, diaries, and the case-law of the Supreme Tribunal. Further, Römeris was also involved in drafting the Statute of the Council of State, drafting the Law on Administrative Courts, writing explanatory notes to draft laws, advising the Seimas Commission on drafting the Law on Administrative Court, teaching students about judicial review, inviting professors of the University of Paris to give public lectures on administrative justice to Lithuanian lawyers, trying to establish a School of Political Science and an Institute of Administrative Sciences, and finally desperately trying to establish an administrative court in Lithuania. The scientific foundation of this article consists of the material of five funds stored in the Manuscript Departments of the National Central State Archives of Lithuania, Martynas Mažvydas National Library, the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, and Vilnius University Library. The historical, comparative, analytical, descriptive, and document analysis methods were used in the research. [From the publication]

DOI:
10.13165/JUR-22-29-1-02
ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96671
Updated:
2022-08-21 21:45:24
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: