Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominė krizė ir teisinė sistema: įtampų triada
Alternative Title:
Economic crisis and the legal system: a triad of tensions
In the Journal:
Teisė. 2015, t. 94, p. 7-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominė krizė; Politika; Teisinė sistema; Teisės viešpatavimas; Visuomenė; Žmogaus teisės; Economic crisis; Human rights; Legal system; Politics; Rule of law; Society; The rule of law.
Keywords:
LT
Ekonominė krizė; Politika; Teisės viešpatavimas; Teisinė sistema; Visuomenė; Žmogaus teisės / Human rights.
EN
Economic crisis; Human rights; Legal system; Politics; Rule of law; Society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra įvadinis šiame „Teisės“ numeryje publikuojamų straipsnių, parašytų vykdant tyrimą „Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“, atžvilgiu. Jame aptariamas 2008 m. Lietuvą užklupusios pasaulinės ekonominės krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis Lietuvos teisinei sistemai. Keliama hipotezė, kad krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis teisinei sistemai yra platesnis nei intervencija į pozityviąją teisę (tam tikras teisinio reguliavimo sritis), nes pakinta demokratinio režimo teisiniai standartai: teisinei sistemai nepajėgiant užtikrinti tam tikrų subjektinių teisių gynimo, susiklostę teisės viešpatavimo ir žmogaus teisių apsaugos standartai pažeminami. Išskiriami trys matmenys, pagal kuriuos turėtų būti plėtojamos atskiros tyrimo dalys, – įtampos laukai, kuriuose reiškiasi krizės veikiamos teisės ir kitų fenomenų priešstata: (i) teisė v. ekonominė tikrovė; (ii) teisė v. politika; (iii) teisė v. visuomenė. [Iš leidinio]

ENThe article is introductory in relation to other articles written within the research project “Challenges of the Economic Crisis (Recession) for the Rule of Law and Human Rights” and published in this issue of „Teisė“. It deals with the impact of the world economic crisis that caught Lithuania in 2008, and the measures to overcome it, on Lithuania’s legal system. A hypothesis has been raised that the crisis and the measures designed to overcome it have produced a wider impact on the legal system, than merely intervention to the positive law (different areas of legal regulation), because the legal standards of a democratic regime have underwent change: the settled standards of the rule of law and the protection of human rights have been lowered as the legal system appeared to be no longer able to secure defence of certain rights. Three dimensions are distinguished, along which distinct parts of the research have to be further developed, that is fields of tension where opposition between law and other phenomena show: (i) law v. economic reality; (ii) law v. politics; (iii) law v. society. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54278
Updated:
2020-10-02 16:00:13
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: