Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas teisėkūros procese 1990-1992 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas teisėkūros procese 1990-1992 metais
Alternative Title:
Presidium of the Supreme Council of the Republic of Lithuania in the process of lawmaking in 1990-1992
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 51 (43), p. 32-44
Keywords:
LT
Parlamentas; Prezidiumas; Teisėkūra; Teisėkūra, konstitucinis procesas, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas; Teisėkūros subjektai; Įstatymų leidžiamoji valdžia.
EN
Lawmaking, Constitutional Process, Prezidium of he Supreme Council; Legislation; Legislative power; Parliament; Praesidium; Subjects of legislation.
Summary / Abstract:

LTTiriant svarbiausiųjų Lietuvos valstybės institucijų, kurios funkcionavo Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo galiojimo laikotarpiu (1990-1992 m.), veiklą atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos valstybingumą būtina atskirai įvertinti jų vaidmenį teisėkūroje. Analizuojant to laikotarpio konstitucinio proceso ypatumus, darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, vaidindamas išskirtinį politinį ir teisinį vaidmenį valstybės valdžios institucijų struktūroje, turėjo didele įtaką visuomeninių santykių teisiniam reguliavimui ir taip stiprino valstybės teisinius pagrindus. šiame straipsnyje pagrindiniai Prezidiumo konstitucinio statuso bruožai apibūdinami tiek, kiek jie buvo susiję su teisės normų kuriamąja veikla, šis problemos aspektas atskleidžiamas vertinant ne tik Prezidiumo veiklą tiesiogiai kuriant teisės normas, bet ir koordinuojant, inicijuojant atitinkamų teisės aktų svarstymą bei priėmimą. Siame kontekste žvelgiantį Prezidiumo veiklą reikia atkreipti dėmesį, kad Prezidiumo politinė valia, kuri buvo reiškiama jo teisės aktuose, buvo svarbus reiškinys, veikiantis to meto teisėkūros turinį ir formą. [Iš leidinio]

ENAnalysis of the work of state institutions of Lithuania at the time when the Provisional Basic Law was in force on the territory of the Republic of Lithuania (1990-1992) and when the statehood of the Republic was being re-established and consolidated, should give an evaluation of their work in creating legal rules. Study of the peculiarities of the constitutional process of that period leads to the conclusion that the Presidium of the Supreme Council of the Republic of Lithuania, which played an exclusive role in the field of policy and law, had a considerable influence on legal regulation of the public relations, thus strengthening the legal foundations of the state. The present article specifies the main aspects of the constitutional status of the Presidium that were related to the activity of creating legal rules. This issue is revealed through the assessment of the Presidium's work in creating legal rides and through evaluation of its work where the Presidium coordinated and initiated deliberation and enactment of relevant legal acts. Analysis of the work of the Presidium in this context shows that the Presidium's political will expressed in legal acts was an important factor determining the content and the form of the lawmaking of that period. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43013
Updated:
2018-12-17 11:29:18
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: