Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo 1990–1992 metais kai kurie teisiniai, politiniai ir istoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo 1990–1992 metais kai kurie teisiniai, politiniai ir istoriniai aspektai
Alternative Title:
Some legal, political and historical aspects of the restoration of the institution of the President of the Republic of Lithuania in 1990-1992
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 47 (39), p. 13-28
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucinis procesas; Konstitucinė doktrina; Lietuvos Aukščiausia Taryba; Lietuvos Respublikos prezidento institucija; Prezidentas; Rinkimai.
EN
Constitution; Constitutional doctrine; Constitutional process; Election; Institute of the President of the Republic of Lithuania; President; The Supreme Soviet of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTKonstitucinio proceso 1990–1992 m., t. y. laikotarpio, kai galiojo Laikinasis Pagrindinis Įstatymas, išskirtinis reiškinys buvo pastangos atkurti Lietuvos Respublikos Prezidento instituciją, nustatyti jo konstitucinį statusą, santykius su kitomis valstybės valdžios struktūromis. Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atkūrimo procesas Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo galiojimo laikotarpiu buvo sudėtingas, nes diskusija šiuo klausimu vyko sunkiomis politinės priešpriešos sąlygomis. Brandinant Respublikos Prezidento konstitucinio statuso turinį reikėtų atsižvelgti į keletą šios veiklos aspektų. Visų pirma Respublikos Prezidento vieta konstitucinėje valstybės institucijų sistemoje buvo programuojama daugelyje konstitucijų projektų, parengtų ir paskelbtų 1990–1992 m. Jų nuostatose atsispindėjo įvairūs požiūriai dėl būsimojo valstybės vadovo apibrėžimo, konstitucinio statuso, kompetencijos, santykių su įstatymų leidimo ir vykdomąja valdžia bei kt. Kelyje į Respublikos Prezidento instituto atkūrimą atskirai pažymėtini Lietuvos Sąjūdžio ir kitų politinių organizacijų veiksmai siekiant nieko nelaukus grąžinti į Lietuvos konstitucinę sistemą valstybės vadovo pareigybę ir nustatyti jo įgaliojimus. Nors šie pasiūlymai bei veiksmai komplikavo konstitucinį procesą, tačiau akivaizdu ir tai, kad politinių jėgų siekis vadovaujantis Laikinuoju Pagrindiniu Įstatymu nedelsiant atkurti valstybės vadovo pareigybę skatino intensyviau rengti Konstituciją, spartino šį procesą. [Iš leidinio]

ENThe exceptional phenomenon of the constitutional process in 1990-1992, i.e. of the period when the Provisional Basic Law was in force, was efforts to restore the institution of the President of the Republic of Lithuania, to determine its constitutional status, and relations with other structures of state power. The process of the restoration of the institution of the President of the Republic of Lithuania during the period when the Provisional Basic Law was in force was complicated as the discussions concerning this issue went on under acute political confrontation. While developing the content of the constitutional status of the President of the Republic, one would have to take into regard some aspects of this activity. First of all, the place of the President of the Republic in the constitutional system of state institutions was provided for in many constitutional drafts that were prepared and published in 1990-1992. In their provisions various points of view were expressed concerning the definition of the future Head of State, his constitutional status, competence, relations with the legislative and executive power, etc.In the process of the restoration of the institution of the President of the Republic of Lithuania, one has particularly to point out the activities of the Lithuanian "Sąjūdis" and other political organisations while striving immediately to bring back the office of the head of the State into the Lithuanian constitutional system and to determine his powers. Although these suggestions and actions complicated the constitutional process, however, it is obvious that the aspiration of political powers to restore immediately the office of the Head of the State within the framework of the Provisional Basic Law stimulated drafting of the Constitution more intensively and quickened this process. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37238
Updated:
2018-12-17 11:15:22
Metrics:
Views: 79    Downloads: 1
Export: