Naujos tendencijos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujos tendencijos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
Alternative Title:
New trends in the jurisprudence of the Constitutional Court
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 30 (22), p. 148-160
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Konstitucinio Tesimo nutarimų kaip konstitucinės teisės šaltinių, savo teisine galia artimų Konstitucijai, ypatumai, taip pat Konstitucijos interpretavimo problemos. Daug dėmesio skirta naujoms interpretavimo tendencijoms Konstitucinio Teismo praktikoje. Išanalizavus pastarųjų metų Konstitucinio Teismo nutarimus galima išskirti dvi pagrindines naujų tendencijų grupes – viena jų sietina su Konstitucinio Teismo įgaliojimo vykdymo tvarkos teisinio reguliavimo problemomis, o kita – su pačios Konstitucijos teksto problemomis. Straipsnyje analizuojamos naujosios konstitucinės jurisprudencijos tendencijos. Kaip tam tikra konstitucinės jurisprudencijos problema išskiriamas ir Konstitucinio Teismo doktrinos kitimas, nesikeičiant konstituciniam reguliavimui. Straipsnyje taip pat bandoma analizuoti problemas, kurios ateityje gali iškilti Konstituciniam Teismui, jeigu asmuo turės galimybę tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Doktrinos raida; Konstitucija; Konstitucinis teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Nutarimas; Teisėkūra; Teisės šaltinis; Constitution; Constitutional court; Constitutional jurisprudence; Decision; Doctrine development; Legislation; Source of law.

ENThe Constitutional Court decisions as important sources of law are discussed in the article "New Trends in the Jurisprudence of the Constitutional Court". The Constitution by the way of interpretation is very close to the Constitutional Court decisions as sources of law. The article deals with the problems of methods of interpretation of the Constitution. New trends in the Constitutional Court’s jurisprudence are indicated. One of them is related with the problems of execution of powers of Constitutional Court interpreted in the Constitutional Court law and the other – with the problems of the text of the Constitution. New trends of the Constitutional Court Jurisprudence are analysed in the context of the newest Constitutional Court decisions. The problem of the changing doctrine of interpretation in the decisions of the Constitutional Court is also discussed. This problem is a subject of special interest when the legal regulation of the interpreted subjects is identical. New possible trends of Constitutional Court jurisprudence, related to the possibility of a person to address with the complaint to Constitutional Court directly is also discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35024
Updated:
2020-04-11 16:40:47
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: