Valstybės taryba Lietuvos teisinėje sistemoje (1928-1940)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės taryba Lietuvos teisinėje sistemoje (1928-1940)
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2006.
Pages:
180 p
Contents:
Santrumpos — Įžanga — Valstybės tarybos įsteigimas, paskirtis ir sąranga — Valstybės tarybos sumanymas ir konstitucinis įtvirtinimas — Valstybės tarybos paskirtis — Valstybės tarybos įsteigimas ir sudėtis — Valstybės tarybos darbo organizavimas — Valstybės tarybos likvidavimas — Valstybės tarybos darbai — Įstatymų projektų rengimas — Įstatymų projektų svarstymas — Įstatymų kodifikavimas — Administracijos aktų kontrolė. Valstybės tarybos nuomonės teisės klausimais — Valstybės taryba ir lietuviška teisinė kalba — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Teisinė sistema; Valstybės taryba.
EN
Legal system; State Council.
Summary / Abstract:

LTProfesoriaus Mindaugo Maksimaičio monografija - pirmasis mėginimas išsamiai ir visapusiškai apibūdinti nevienodai visuomenės vertintą Lietuvoje 1928-1940 m. veikusią konstitucinę instituciją - Valstybės tarybą. Remiantis norminiais aktais, archyviniais dokumentais, informacine medžiaga ir esamais negausiais literatūros šaltiniais nagrinėjama Valstybės tarybos vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Monografijoje atskleidžiama Tarybos kompetencija, sudėtis, organizavimo ir veiklos principai, jos santykis su kitomis to meto Lietuvos valstybės konstitucinėmis institucijomis, analizuojama konkreti Valstybės tarybos veikla ir jos rezultatai. Konstatuojama, kad atlikusios nemažą darbą tobulinant Lietuvos teisę Valstybės tarybos potencialas to meto vyriausybių buvo panaudotas nepakankamai racionaliai. Knyga skiriama teisinei visuomenei, taip pat visiems besidomintiems tarpukario Lietuvos valstybės ir teisės problematika.Reikšminiai žodžiai: Teisinė sistema; Valstybės taryba; Legal system; State Council.

ENThe monograph of professor Mindaugas Maksimaitis represents the first attempt to describe the State Board – the constitutional institution of Lithuania active in 1928-1940 – which was differently evaluated by the public. Based on normative acts, archive documents, information material, and spare literature sources, the monograph analyses the place of the State Board in the legal system of Lithuania; the competence, the composition, the organisational and activity principles, the relationship with other constitutional institutions; as well as certain activities and their results. It states that the potential of the State Board, which performed a non-minor role in the development of the law of Lithuania, was not sufficiently rationally used by then governments. The book is intended for legal society and everyone interested in problems of the interwar state and law of Lithuania.

ISBN:
9955616229
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7230
Updated:
2020-09-21 15:27:30
Metrics:
Views: 44
Export: