Lietuvos vykdomoji valdžia : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vykdomoji valdžia: monografija
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2007.
Pages:
599 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Autoriaus žodis — Pratarmė — Sutrumpinimų sąrašas — Įvadas — Valdžia. Valstybės valdžia: Valdžios esmė ir sąvoka; Valstybės valdžios samprata; Valstybės valdžios organizavimo principai; Valstybės valdžios sistema; Valstybės valdžios vienovė; Valstybės valdžia ir valstybinis valdymas (administravimas) — Valdžių padalijimo doktrina: Valdžių padalijimo doktrinos istorinė raida; Valdžių padalijimo doktrinos esmė — Kategorijų valdymas, socialinis valdymas, vykdomoji valdžia, valstybinis valdymas (administravimas) ir viešasis administravimas charakteristika: Valdymas; Socialinis valdymas; Vykdomoji valdžia; Valstybinis valdymas (administravimas); Viešasis administravimas; Kategorijų vykdomoji valdžia, valstybinis valdymas (administravimas) ir viešasis administravimas santykis — Vykdomosios valdžios samprata, požymiai ir funkcijos: Vykdomosios valdžios požymiai; Vykdomosios valdžios funkcijos; Vykdomosios valdžios sąvoka; Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė — Vykdomosios valdžios institucijos: Valstybės institucijos sąvoka ir požymiai; Vykdomosios valdžios institucijos sąvoka ir požymiai; Vykdomosios valdžios subjektai; Vykdomosios valdžios institucijų klasifikavimas; Sąvokų vykdomosios valdžios institucijos, valstybinio valdymo (administravimo) institucijos ir viešojo administravimo institucijos santykis — Vykdomosios valdžios institucijų sistema: Vykdomosios valdžios institucijų sistemos sąvoka; Vykdomosios valdžios institucijų sistemos požymiai; Vykdomosios valdžios institucijų sistemos organizavimo ir veiklos principai; Vykdomosios valdžios institucijų sistemos struktūra —Vykdomosios valdžios institucijų sistemos raida atkūrus nepriklausomybę: Vykdomosios valdžios institucijų sistemos kūrimasis; Vyriausybės sudėties kitimas; Vyriausybių formavimo raida; Ministerijų sistemos reformos; Kiti centrinių ir teritorinių vykdomosios valdžios struktūrų pertvarkymai; Vykdomosios valdžios institucijų sistemos tobulinimo gairės; Valstybės valdymo reformų vertinimas — Vykdomosios valdžios institucijų sistemos elementai: Vykdomosios valdžios institucijų sistemos koncepcija; Respublikos Prezidento įgaliojimai vykdomosios valdžios srityje — Aukščiausia vykdomosios valdžios institucija: Lietuvos Respublikos Vyriausybė — Centrinės vykdomosios valdžios institucijos: Lietuvos Respublikos ministerijos; Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos; Kvazivykdomosios valdžios institucijos; Įstaigos prie ministerijų — Teritorinės vykdomosios valdžios struktūros: Lietuvos Respublikos apskričių viršininkų institucijos; Vyriausybės atstovų institucijos; Centrinių vykdomosios valdžios institucijų teritorinės struktūros — Užsienio salių vykdomosios valdžios institucijų sistemos: Jungtinės Valstijos; Didžioji Britanija; Vokietijos Federacinė Respublika; Estijos Respublika — Vykdomosios valdžios institucijų sistemos tobulinimo teisiniai metodologiniai aspektai: Vykdomosios valdžios institucijų sistemos konstitucinių pagrindų tobulinimo būtinybė; Aukščiausiosios vykdomosios valdžios institucijos tobulinimo kryptys; Centrinių ir teritorinių vykdomosios valdžios institucijų struktūros klausimai; Vykdomosios valdžios institucijų vidinės organizacinės struktūros sutvarkymas; Vykdomosios valdžios institucijų teisinio statuso klausimai; Vykdomosios valdžios institucijų sistemos reformos strategija — Literatūra.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTŠi monografija - pirmoji mūsų valstybėje originali ir reikšminga vykdomosios valdžios aktualijoms skirta studija. Autorius informatyviai analizuoja pagrindinius pasirinktos temos aspektus, kūrybiškai pagrindžia naujas idėjas bei nuostatas. Knygoje keliamos naujos hipotezės, padėsiančios tobulinti mūsų šalies vykdomosios valdžios institucijų veiklą. Taip pat nagrinėjami Lietuvos vykdomosios valdžios institucijų savitarpio santykių klausimai, šioms institucijoms nustatytos kompetencijos apsauga, sklandaus ir veiksmingo funkcionavimo siekiai. Knygoje gvildenami klausimai, ypač svarbūs kuriant ir stiprinant pilietinę visuomenę - užtikrinant socialinį veiksmingumą ir didinant jo efektyvumą. Ji parašyta inovaciniu būdu ir yra tiesiogiai susijusi su teisinės valstybės Lietuvoje formavimo procesais. Monografija aprėpia plačią Lietuvos vykdomosios valdžios institucijų veiklos įvairovę. Joje aptariama valstybės valdžios samprata, jos organizavimo principai, valdžių padalijimo doktrina, kategorijų - valdymas, socialinis valdymas, vykdomoji valdžia, valstybinis valdymas (administravimas) ir viešasis administravimas - santykis. Čia taip pat pateikiama vykdomosios valdžios samprata, požymiai ir funkcijos, jos institucijų sistema bei daugelis kitų svarbių šios valdžios organizavimo ir funkcionavimo aspektų. Ypač reikšmingi ir aktualūs monografijos skirsniai, kuriuose bene pirmą kartą kompleksiškai tyrinėjama Lietuvos centrinės ir teritorinės vykdomosios valdžios administracinė veikla bei organizacinė struktūra, jų šiuolaikinės aktualijos.Reikšminiai žodžiai: Vykdomoji valdžia; Viešasis administravimas; Executive power; Public administration.

ENThis monograph is the first ever original and significant study, dedicated to the subjects, pertaining to executive power in Lithuania. The author provides an informative analysis of the main aspects of the selected subject and creatively substantiates the new ideas and viewpoints. The book raises new hypotheses, which will help to develop the activities of executive power institutions of the country. In addition, the monograph also examines the issues of interrelations between the executive power institutions of Lithuania, the protection of competence and strivings for smooth and efficient functioning, established with regard to the institutions. The book examines the issues, especially important when developing and strengthening the civil society and ensuring the social efficiency and increasing its efficiency. The monograph has been written in an innovative way and is directly related with the processes of formation of the rule of law in Lithuania. The monograph covers a broad diversity of the activities of executive power institutions of Lithuania and discusses the concept of the power of the state, the principles of its organization, the doctrine of sharing of power and the relations between the following categories – management, social management, executive power, administration of the state and public administration and presents the concept, characteristics and functions of executive power, the system of its institutions and most other important aspects of organization and functioning of the power. Of especial significance and relevance are those chapters of the monograph, which, for the first time ever, provide a complex examination of the administrative activities, organizational structure and relevant issues of the central and territorial executive power authorities of Lithuania.

ISBN:
9789955790044
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13291
Updated:
2021-02-03 21:11:33
Metrics:
Views: 255
Export: