Dėl būdvardžio "draugiškas" reikšmių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl būdvardžio "draugiškas" reikšmių
Alternative Title:
About the various meanings of the adjective "draugiškas"
In the Journal:
Res humanitariae. 2014, t. 16, p. 66-85
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas lietuvių kalbos būdvardžio „draugiškas“ , vartojamo įvairiomis reikšmėmis, taisyklingumo klausimas. Aptariama semantinė šio būdvardžio struktūra ir nevienoda jos interpretacija „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ ir „Lietuvių kalbos žodyne“. Remiantis „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ ir kitų šaltinių duomenimis, patikslinama semantinė būdvardžio „draugiškas“ struktūra, aptariama jo vartojimo perkeltinėmis reikšmėmis problema, taisyklingumo požiūriu vertinamos naujos reikšmės „saugus“, „nekenksmingas“, „patogus“. Remiantis surinkta skirtingų funkcinių stilių medžiaga bei atliktos apklausos duomenimis, parodoma, kokia yra realioji dabartinė būdvardžio „draugiškas“ vartosena ir kad dalis jo junginių, kuriuos kalbos vartotojai paprastai laiko netaisyklingais, nepažeidžia kalbos normos reikalavimų. Aptariamas atsirandančių naujų junginių, pvz., „draugiškas restoranas“, „draugiška kuprinė“, (ne)galimumas bendrinėje kalboje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būdvardis; Žodžio reikšmė; Semantinis komponentas; Metafora; Metonimija; Kalbos taisyklingumas; Adjective; Meaning of the word; Semantic component; Metaphor; Metonymy; Norm of language.

ENThis article analyzes the proper use of various meanings of the adjective "draugiškas" ‘friendly’. It discusses the semantic structure of this adjective and its different interpretation in the Dictionary of Modern Lithuanian Language and in the Dictionary of Lithuanian Language. The semantic structure of the adjective "draugiškas" has been specified based on the data collected from the Corpus of Modern Lithuanian Language and other sources, the problem of its figurative use is discussed, and its validity from the stand point of proper usage of new meanings such as "safe", "harmless", "comfortable" is evaluated. The data was collected from various functional styles and the conducted survey shows the real use of the modern adjective draugiškas. In addition, it shows that some of the phrases used with this word that are indicated as incorrect by users, are not violating the norms of language use. The appropriateness of new phrases, such as "draugiškas restoranas", "draugiška kuprinė", is discussed. [From the publication]

DOI:
10.15181/ rh.v0i16.1013
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62939
Updated:
2018-12-17 13:56:00
Metrics:
Views: 46    Downloads: 5
Export: