Semantic functions of the word "market" in English and Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Semantic functions of the word "market" in English and Lithuanian
Alternative Title:
Žodžio "turgus" semantinės funkcijos anglų ir lietuvių kalbose
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2010, t. 10, p. 292-302
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų ir lietuvių kalbų gretinimas; Daiktavardis "turgus"; Dalyvis; Funkcija; Funkcinė gramatika; Gretinamoji analizė; Konceptas; Procesas; Semantiniai vaidmenys; Semantinė funkcija; Sintaksinis vaidmuo; Turgus; Vaidmuo; Comparison of English and Lithuanian noun "market"; Concept; Contrastive analysis; Function; Functional grammar; Market; Participant; Process; Role; Semantic function; Semantic roles; Syntactic role.
Keywords:
LT
Anglų ir lietuvių kalbų gretinimas; Anglų kalba / English language; Dalyvis; Funkcija; Funkcinė gramatika; Gretinamoji analizė; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Konceptas; Procesas; Semantika / Semantics; Sintaksinis vaidmuo; Turgus; Vaidmuo.
EN
Concept; Contrastive analysis; Function; Functional grammar; Market; Participant; Process; Role; Semantic function; Semantic roles; Syntactic role.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis M. A. K. Halidėjaus Funkcine gramatika (1994), siekiama aptarti ir sugretinti su turgaus (angl. market) žodžiu lietuvių ir anglų kalbose siejamas ir sakinio struktūrą atspindinčias semantines funkcijas (vaidmenis). Apie jų įvairovę nemažai rašyta, tačiau nėra tokių tyrimų, kuriuose būtų gretinama dviejų kalbų medžiaga. Semantinės funkcijos priklauso nuo daiktavardžių ar daiktavardinių frazių santykio su veiksmažodžiu. Šiame darbe semantinės funkcijos sakinio struktūroje yra siejamos su paviršinei sakinio struktūrai būdingomis sintaksinėmis funkcijomis. Keliama hipotezė, kad lietuvių ir anglų kalbose su turgaus (angl. markei) žodžiu siejami semantiniai vaidmenys iš esmės nesiskiria. Straipsnio teiginius iliustruojantys pavyzdžiai rinkti iš Britų nacionalinio tekstyno ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno. Darbe pasitelkiami gretinamasis, kontrastinis ir komponentinės analizės metodai. Gretinamoji žodžio turgus (angl. market) analizė atskleidė, kad abiejose kalbose su šiuo žodžiu siejami tie patys semantiniai vaidmenys: agento, patiento, rezultato, recipiento, beneficiento, veiksmo atlikėjo, atributyvo, patyrėjo ir fenomeno. Paviršinėje sakinio struktūroje tai atitinka veiksnio, tiesioginio papildinio ir netiesioginio papildinio funkcijas. Atsižvelgiant į tai, kad semantinės funkcijos priklauso nuo sintaksinių funkcijų, galima teigti, kad abiejose kalbose paviršinė sakinio struktūra yra susijusi su gilumine sakinio struktūra. [Iš leidinio]

ENWithin the theoretical framework of Hallidayan Functional Grammar (1994), an attempt is made to analyze the words market and turgus in English and Lithuanian, i.e. what semantic functions (roles) they perform in the deep structure of a sentence (clause). Semantic roles are assigned to nouns and NPs according to the relation they hold with the verb. Despite detailed studies on the semantic diversity of syntactic roles, there are very few substantial empirical studies that have taken up the contrastive investigations in cross-linguistic perspective. Thus the aim of the present study is to describe and contrast semantic functions of the words market in English and turgus in Lithuanian. This study considers the mapping of semantic functions to syntactic functions in English and Lithuanian. The following working hypothesis has been formed: English and Lithuanian do not essentially differ with respect to the scope of semantic functions of the words market and turgus. The corpus citations are taken from the two largest general reference corpora available in the languages under study, namely the British National Corpus and DONELAITIS compiled by the Computational Linguistics Centre in Kaunas Vytautas Magnus University.The study is contrastive, thus the research was carried out within the framework of the contrastive method. Similar to all lexical elements (i. e. words), the proposition can be viewed as consisting of semantic elements, or components, such as Processes, Participants and Circumstances. Thus the use of the method of componential analysis made it possible to establish the meaning of the proposition, which is constituted by respective semantic elements. A cross-linguistic analysis of market in English and turgus in Lithuanian has proved the raised hypothesis that in both languages the words under analysis play the same roles, that is of Agent, Affected Patient, Effected {Result), Recipient, Beneficiary, Carrier, Attribute, Senser, and Phenomenon. In the surface structure of a sentence they performed the syntactic functions of the Subject, the Direct Objective Complement, and the Indirect Objective Complement. Considering the semantic diversity of semantic subjects and objects in English and Lithuanian and the mappings of semantic functions to syntactic functions in the two languages, it is possible to state that that syntax has an influence in determining the semantic functions used in both languages. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29082
Updated:
2018-12-17 12:51:06
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: