Lietuvių kalbos tikslo konstrukcijos su slinkties veiksmažodžiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos tikslo konstrukcijos su slinkties veiksmažodžiais
Alternative Title:
Final constructions with directional verbs in Lithuanian
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2001, t. 44, p. 201-225
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Sinonimai / Synonyms.
Summary / Abstract:

LTTikslo semantinę kategoriją sudaro dvi skirtingos reikšmės: siekinio (t. y. siekiamo dalyko) ir paskirties. Kiekviena šių reikšmių turi būdingą raišką: siekinys reiškiamas kilmininku - vienu ar su bendratimi bei viena bendratimi, užimančia kilmininko poziciją (nuėjo vandens, sugrįžo rakto pasiimti, išėjo riešutauti), paskirtis reiškiama naudininku - vienu ar su bendratimi ir viena bendratimi, užimančia naudininko poziciją (turi rugių sėklai, padarė lentyną knygoms sudėti, patiesė lentą pereiti). Be to, tikslas su papildomais reikšmės atspalviais reiškiamas ir kai kuriomis prielinksninėmis konstrukcijomis: / su galininku (nuėjo į šokius), prie su kilmininku (išėjo prie rugių), už su galininku (kovoja už laisvę) ir dėl su kilmininku (lenktyniauja dėl pirmos vietos). Antra vertus, tikslas reiškiamas ir sudėtinių prijungiamųjų sakinių šalutiniu dėmeniu, pvz.: Išsiuntė vaikus, kad uogų parinktų. Atidarė langą, kad įeitų tyro oro. Tikslo konstrukcijų parinkimas didžia dalimi priklauso nuo pagrindinio sakinio (resp. žodžių junginio) veiksmažodžio. Straipsnyje aprašomos tikslo konstrukcijos, vartojamos su slinkties ir jiems artimais veiksmažodžiais. Stengiamasi išryškinti konstrukcijų sinonimiją, todėl didelis dėmesys skiriamas konstrukcijų leksinei raiškai.Reikšminiai žodžiai: Slinkties veiksmažodžiai; Tikslo konstrukcijos; Judėjimo veiksmažodžiai; Sinoniminės konstrukcijos; Prepoziciniai junginiai; Directional verbs; Final constructions; Verbs of motion proper; Synonymous constructions; Prepositional phrases.

ENWith directional verbs, purpose is basically expressed by the genitive or the genitive with the infinitive (which has taken the place of the original supine), or by the sole infinitive. Alongside the genitive, prepositional phrases also occur, e.g., with į, prie, dėl. In many cases there is a relationship of synonymy between an infinitival final construction (either consisting of a mere infinitive or an infinitive and a noun) and a nominal construction (genitival or prepositional). Several series of synonymous means of expressing purpose are examined in the article. Attention is also paid to the lexical restrictions to which they are subject. The situation in the dialects and in older writings (Donelaitis) is also taken into account, especially with regard to the use of accusative and genitive with the infinitive of purpose. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18446
Updated:
2018-12-17 10:52:58
Metrics:
Views: 114    Downloads: 12
Export: