Veiksmažodžio Reikalauti vartosena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksmažodžio Reikalauti vartosena
Alternative Title:
  • Improper Use Tendencies of the Verb Reikalauti (Eng. to demand)
  • On the usage of the verb Reikalauti
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2006, 79, p. 224-227
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodžių valentingumas; Kalbos norma; Subjektas.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Subjektas.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama veiksmažodžio reikalauti vartosena, nes pastaruoju metu vis dažniau pastebima nukrypimų nuo bendrinės kalbos normų. Norminamuosiuose leidiniuose pabrėžiamas šiuo veiksmažodžiu reiškiamo veiksmo subjektas – teigiama, kad nuo jo semantikos priklauso, kada derėtų vengti vartoti reikalauti, o kada galima vartoti. Kai veiksmo subjektas yra asmuo (keli asmenys ar socialinė žmonių grupė) ir atlieka aktyvų veiksmą – kalbinę veiklą, nukreiptą į kitą asmenį – ką šis turi padaryti, tokiais atvejais veiksmažodis vartojamas taisyklingai. Taisyklingai veiksmažodis reikalauti vartojamas ir tais atvejais, kai subjektas yra įvairūs vienaip ar kitaip su žmogaus veikla susiję abstraktai, žmogaus mentalinės veiklos rezultatas. Tačiau kai subjektu reiškiamas daiktas, fizinės žmogaus veiklos rezultatas, su kuriuo ką nors reikia atlikti, veiksmažodis reikalauti nevartotinas. Subjektui nustatyti pasiūlyta formali sakinio branduolio transformacija. Tais atvejais, kai su veiksmažodžiu reikalauti eina daiktavardžio abstraktas, jis keičiamas bendratimi, o kartais ir pats veiksmažodis keičiamas beasmeniu reikėti. [Iš leidinio]

ENThe use of the verb reikalauti (Eng. to demand) is analyzed in the article as an increasing number of deviations from the norms of standard language have been noticed recently. Normative publications emphasize the subject of the action indicated by this verb; it is claimed that its semantics determine when the use of reikalauti is suitable and when not. When the subject of the action is a person (a few persons or a group or people) and carries out an active action – linguistic activity directed at another person telling what he/she is to do – the verb is used correctly. It is also used correctly when the subject is various abstracts in some way related to human activity or the results of human mental activity. However, when the subject names a thing, a result of human physical activity to which something has to be done, the verb reikalauti is not to be used. Formal sentence core transformation was suggested for the subject identification. In cases when a noun abstract accompanies the verb reikalauti, it is replaced by the infinitive and in some cases the verb itself is replaced by the impersonal reikėti (Eng. need).

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1508
Updated:
2018-12-20 23:08:40
Metrics:
Views: 46    Downloads: 5
Export: