Agento ir patiento semantinių funkcijų samprata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agento ir patiento semantinių funkcijų samprata
Alternative Title:
Agent's and patient's semantic functions conception
Keywords:
LT
Agentas; Patientas; Veiksmo veiksmažodžiai; Būsenos veiksmažodžiai; Agento atmaina; Patiento atmaina.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos veiksmažodžių suponuojamos linksnių agento ir patiento semantinės funkcijos, aptariama, kaip šias funkcijas supranta įvairūs tyrinėtojai, tikslinamos agento ir patiento funkcijų ir jų atmainų apibrėžtys. Nagrinėjami šių funkcijų atmainas numatančių veiksmažodžių semantiniai tipai. Nustatyta, kad agento funkcijos atmainas numato atskiros veiksmo veiksmažodžių grupės. Tranzityviniai ir intranzityviniai veiksmažodžiai paprastai numato agento1 [Ag1] ir agento2 [Ag2] semantines funkcijas, tranzityviniai parūpinamieji ir autokuratyviniai veiksmažodžiai — agento iniciatoriaus [Aginic] ir kauzuojamojo agento [Agc] funkcijas, o tranzityviniai priežasties veiksmažodžiai suponuoja agento kauzanto [Agcaus] semantinę funkciją. Apibendrinant patiento funkcijos atmainos, pagal jas numatančių veiksmažodžių semantinius tipus, skiriamos į dvi grupes: veiksmo patientus ir būsenos patientus. Veiksmo patientų grupei priklauso movantas [Pmov] ir imovantas [Pimov]. Movanto funkciją paprastai numato veiksmo veiksmažodžiai, imovanto funkciją suponuoja veiksmo ir kurie ne kurie būsenos bei savaiminio veiksmo veiksmažodžiai. Būsenos patientų grupei priklauso statantas [Pstat] ir procesantas [Pproc]. Savaiminio veiksmo, būsenos kitimo veiksmažodžiai numato procesanto [Pproc] semantinę funkciją, o būsenos veiksmažodžiai — statanto [Pstat] funkciją. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the semantic functions of the putative agent and patient cases of verbs, with discussion of how these functions are understood by various researchers, the agent and patient functions and the extent of their variations are defined. Also discussed are ‘semantic types’, designed to account for the varieties of these functions. It is established that the varieties of the agent’s functions are determined by their belonging to various semantic groupings of action verbs. Transitive and intransitive verbs usually determine the semantic functions of agent1 [Ag1] and agent2 [Ag2]; transitive causative and self-causative verbs usually determine the semantic functions of agent initiator [Aginit]; and caused agent [Agc] functions; while the transitive verbs of causation presuppose the causative agent [Agcaus] semantic function. In general, the varieties of patient functions can be classified into two groups according to the associated verbs’ semantic type: action-patients and state-patients. Those in the action-patient group go with movant [Pmov] and immovant [Pimov]. The function of a movant is usually determined by verbs of action. The function of an immovant is presupposed by verbs of action and certain verbs of state or implied action. Those in the state-patient group go with statant [Pstat] and processant [Pproc]. Verbs of implied action or change of state go with the semantic function of processant [Pproc], while verbs expressing a state go with the semantic function of statant [Pstat].

ISBN:
9986197899
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3593
Updated:
2013-08-25 13:06:29
Metrics:
Views: 35
Export: