"Dėka" dabartinėje lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Dėka" dabartinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
"Dėka" in contemporary Lithuanian language
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 75, p. 89-114
Keywords:
LT
Daiktavardis dėka; Dėka konstrukcijų reikšmės; Kalbos normos aspektas; Prielinksnis dėka.
EN
Aspect of linguistic norm; Meanings of dėka constructions; Noun dėka; Preposition dėka.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas - daiktavardiškai ir prielinksniškai vartojamas „dėka“. Remiantis „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ (DLKT) medžiaga, kalbama apie „dėka“ ir jo konstrukcijų su kilmininku leksinę sudėtį ir semantiką. „Dėka“ komplementu eina konkretūs ir abstraktūs daiktavardžiai ar juos pavaduojantys įvardžiai. Be priežasties, prielinksnio „dėka“ konstrukcijomis pasakomos ir kitos grynos arba sinkretinės aplinkybių ar objekto reikšmės. Atsižvelgiant į vartosenos polinkius, yra pagrindo „dėka“ konstrukcijas vertinti naujai; plėsti, tikslinti kalbos normą. [Iš leidinio]

ENThe object of the article is the use of "dėka" as a noun or a preposition. With reference to the material from The Corpus of Contemporary Lithuanian language (CCLL), the article addresses "dėka" and the lexical composition and semantics of its constructions with the genitive case. Concrete and abstract nouns or pronouns substituting for them are used as the complement of "dėka". In addition to the causal meaning, the constructions with the preposition "dėka" also express other pure or syncretic meanings of adverbial modifiers or object. Taking into account the usage tendencies, there are grounds to re-evaluate "dėka" constructions in a new light; to expand and revise the linguistic norm. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63688
Updated:
2019-01-06 11:44:21
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: