On the marking of predicate nominals in Baltic

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the marking of predicate nominals in Baltic
Keywords:
LT
Baltų kalbos; Numatytoji sintaksinė struktūra; Predikatinis įnagininkas; Prielinksninė konstrukcija; Slavų kalbų įtaka; Tarinio vardažodinė dalis; Vardininkas; Įnagininkas.
EN
Baltų kalbos; Instrumental; Nominative; Predicate nominals; Predicative instrumental; Prepositional phrase; Slavonic influence; Syntactic default.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip baltų kalbose vystėsi predikatyvinis įnagininkas, kuris dažnai laikomas naujove baltų ir slavų kalbose. Kai kurie mokslininkai tokia nuomone abejoja. Pavyzdžiui, Ernstas Frenkelis (Ernst Fraenkel) teigė, kad predikatyvinis įnagininkas kilo iš senosios bažnytinės slavų kalbos. Straipsnyje diskutuojama, kad baltų prokalbėje įnagininkas greičiausiai vartotas kaip žymėtas predikatyvinis linksnis. Lietuvių kalboje predikatyvinis įnagininkas vartotas įvairiuose kontekstuose, kur jis virto vieninteliu vien tik sintaksiškai apibrėžtu predikatyviniu linksniu vietoje buvusio naudininko. Įnagininko linksnio vartosena kaip žymėto predikatyvinio linksnio esančio opozicijoje su vardininku yra plačiai paplitusi naujovė, tad kalbėti apie slavų kalbų įtaką čia būtų netikslu. Šis reiškinys nebuvo būdingas latvių kalbai, kur įnagininkas gana ilgai vartotas kaip papildomas predikatyvinis linksnis, tačiau vėliau išnykęs, kaip ir įnagininko vartosena apskritai. Greta įnagininko baltų kalbose taip pat aptinkamos prielinksninės konstrukcijos kaip alternatyvios žymėtos predikatyvinės formos. Latvių kalboje jos dažnesnės dėl įnagininko išnykimo. Latvių kalbos faktus reikia gerai pasverti vertinant galimą slavų kalbų įtaką predikatyvinio įnagininko paplitimui lietuvių kalboje. Taip pat tikėtina, kad slavų kalbų įtaka sustiprino polinkį vartoti predikatyvinį įnagininką ir asmeniniuose sakiniuose, kur aiški opozicija tarp įnagininko ir vardininko. Bet kuriuo atveju, visų tipų įnagininko išnykimas latvių kalboje nėra pagrindas ignoruoti šios kalbos duomenis vertinant baltų prokalbės predikatyvinį įnagininką.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56809
Updated:
2020-06-16 17:51:35
Metrics:
Views: 7
Export: