Patiento funkciją suponuojančių veiksmažodžių semantika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patiento funkciją suponuojančių veiksmažodžių semantika
Alternative Title:
  • The Semantics of verbs that assume the patient function
  • Semantics of verbs pressupposing the patient function
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 109-114
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje veiksmažodžių numatoma patiento funkcija apibrėžiama kaip veiksmo ar būsenos poveikio gavėjo arba būsenos turėtojo funkcija. Pagal veiksmažodžių semantinius tipus ir aktantų semantinius požymius, nustatytus remiantis argumentų komponentine analize, patiento funkcija skaidoma į keturias atmainas: procesanto [Pproc], statanto [Pstat], movanto [Pmov] ir imovanto [Pimov]. Atskiras patiento atmainas numato skirtingos reikšmės veiksmažodžiai. Statanto [Pstat] ir procesanto [Pproc] funkcijas suponuoja būsenos veiksmažodžiai. Statanto [Pstat] funkciją numato fizinės, erdvinės, laiko būsenos ir statinių santykių veiksmažodžiai. Procesanto [Pproc] semantinę funkciją suponuoja veiksmažodžiai, žymintys būsenos kitimą ir savaiminį veiksmą. Movanto [Pmov] funkciją suponuoja veiksmo veiksmažodžių semantiniai tipai: judėjimo (perkėlimo), fizinių materialinių veiksmų, momentinių veiksmų. Imovanto [Pimov] semantinę funkciją — veiksmo (fizinių materialinių veiksmų, judėjimo (slinkties), bendravimo, kontaktavimo, tarpusavio veiksmų, fiziologinių veiksmų), būsenos (jutiminės ir fizinės) ir savaiminio veiksmo veiksmažodžiai.Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Patientas.

ENIn this article the designated patient function of verbs is defined as a function of the recipient of the effect of the action or state. The patient function is divided into four varieties according to the verbs’ semantic types and the semantic characteristics of the actants, determined on the basis of componential analysis of the arguments: processant [Pproc], statant [Pstat], movant [Pmov] and immovant [Pimmov]. Different varieties of patient functions go with different verbs according to their semantic value. The statant [Pstat] and processant [Pproc] functions presuppose verbs of state or condition. The statant [Pstat] function is also presupposed by verbs denoting physical, spatial and temporal relationships and relationships of state. The semantic function of the Processant [Pproc] presupposes verbs denoting change of state/condition and spontaneous action. The movant [Pmov] function presupposes the action verb semantic types: movement (change of position), physical material actions, momentary actions. The immovant [Pimmov] semantic function presupposes verbs denoting action (physical material actions, movement (gradual), association, contact, mutual interaction, physiological actions), state (sensual and physical) and spontaneous action.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1043
Updated:
2013-04-28 15:24:57
Metrics:
Views: 61
Export: