Agento funkciją suponuojančių veiksmažodžių semantika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agento funkciją suponuojančių veiksmažodžių semantika
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodis; Agentas; Semantinė funkcija; Agent.
Keywords:
LT
Agentas; Semantika / Semantics; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
EN
Agent.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama agento funkciją suponuojančių veiksmažodžių semantika. Atsižvelgiant į veiksmažodžių semantinius tipus, numatančius agento funkciją, bei remiantis komponentine predikatų ir argumentų analize ir jų tarpusavio santykiu, patikslinta bendroji agento apibrėžtis kaip veiksmo atlikėjo arba veiksmo iniciatoriaus funkcija. Naujai apibūdintos agento1 [Ag1] ir agento iniciatoriaus [Aginic] atmainos. Agento1 [Ag1] ir agento2 [Ag2] funkciją suponuoja tranzityviniai padaromieji ir intranzityviniai veiksmo veiksmažodžiai. Agento kauzanto [Agcaus] funkciją suponuoja tranzityviniai priežasties veiksmažodžiai, o agento iniciatoriaus [Aginic] ir kauzuojamojo agento [Agc] funkcijas — tranzityviniai parūpinamieji ir sangrąžiniai autokuratyviniai veiksmažodžiai. [Iš leidinio]

ENThe general definition of Agent as a performer of an action or as an action initiator has been stated more explicitly considering the semantic types of verbs presupposing the Agent function. According to the semantic types of verbs and the semantic features of actants the Agent function is divided into five varieties: Agent1 [Ag1], Agent2 [Ag2], Agent initiator [Aginic], causative Agent [Agc] and Agent causant [Agcaus]. Agent1 [Ag1] function is presupposed by the transitive verbs of making and intransitive verbs of action denoting motion, physical material action, mental actions, sounds, occupation with something, communication, contact, interaction, momentary and physiological actions. Agent2 [Ag2] function is presupposed by the transitive verbs of making and intransitive verbs of action denoting motion, physical material actions, emanation of sound (or sounds), interaction and momentary action. The function of Agent causant [Agcaus] is presupposed by the transitive causative verbs denoting motion and physical material actions and the functions of Agent initiator [Aginic] and causative Agent [Agc] are presupposed by transitive curative, auto-curative and certain transitive verbs of making denoting motion and physical material actions. [From the publication]

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos būdvardžių valentingumas : disertacija / Loreta Vaičiulytė-Semėnienė. Vilnius, 2001. 203 lap.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas / Nijolė Sližienė ; [ats. redaktorius Vytautas Ambrazas]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1994-2004. 2 t. (3 kn.), (440, 325, 480 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/684
Updated:
2013-04-28 15:20:32
Metrics:
Views: 37
Export: