Gabenimo veiksmažodžių semantika ir sinonimika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gabenimo veiksmažodžių semantika ir sinonimika
Alternative Title:
Semantics and synonymy of verbs of transportation
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2007, 80, p. 32-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gabenimo veiksmažodžiai; Veiksmažodžiai; Verbs of transportation; Verbs.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama, kas laikoma gabenimo veiksmažodžiais (toliau – GV), kokius jie gali sudaryti semantinius pogrupius. Gabenimo veiksmažodžiai turi ir tranzityvumo, ir savito judėjimo (slinkties erdvėje) bruožų, tad sudėtinga jų semantika ir gana plačios jų valentinio ir kitokio junglumo potencijos, kurias išdėstytas pakopomis galima taikyti visai semantinei grupei. GV nevienodai pateikiami įvairių tipų žodynuose – jie gali atsidurti įvairiuose skyriuose ir poskyriuose, gali būti tiesiogiai neapibrėžiami, nenustatoma jų visuma. Semą gabenti turi per 40 veiksmažodžių. Ši sema gali būti laikoma GV semantikos orientyru. Gabenimo veiksmo konceptą preliminariai nusakytinas kaip tam tikra kryptimi judantis semantinis subjektas veikia atitinkamą semantinį objektą, kad šis judėtų ta pačia kryptimi. GV semantiką daug lemia semantiniai subjektai, ne visada sutampantys su veiksniu, ir semantinis objektas, kartais nesutampantis su papildiniu, – tai nemaža priklauso nuo GV gramatinės formos, ypač nuo bendraties, dalyvio, pusdalyvio ir padalyvio. GV reikšmę gali diferencijuoti kelios priesagos ir visi priešdėliai. GV gali būti išdėstomi tipiškumo eile: semantema – vežti >nešti >gabenti >vesti >vilkti >tempti; semantema – kelti(s) (į kitą vietą) >kraustyti(s) >gabentis. Semantiškai GV gali būti grupuojami pagal judėjimo priemonės turėjimą / neturėjimą; pagal judėjimo paviršių; pagal judėjimo kryptį ir kt. Abejonių kelia bendrosios reikšmės veiksmažodžio gabenti ir retesnių GV plukdyti, skraidinti, transportuoti vartosenos plėtimasis ir skverbimasis į kitų GV vietą.

ENIn the main general dictionaries of Lithuanian as well as systemic, ideographic dictionaries and thesauri of Lithuanian, English or Russian, verbs of transportation are treated in a variety of ways. These verbs have features of transition and mobility (relocation, transposition). Their complex semantics and a broad range of valencies as well as other combinatory features equally apply to the whole semantic group. The concept of transportation can be defined as follows: "a semantic subject moving in a certain direction makes the semantic object move in the same direction". The general meaning of transportation can be differentiated by prefixes and a couple of suffixes. The verbs of transportation can be presented in the following way starting with the most typical case: 1) semanteme: vežti >nešti >gabenti >vesti >vilkti >tempti...; 2) semanteme: kelti(s) >kraustyti(s) >gabenti(s). Verbs of transportation can be grouped according to the means of transportation, the surface of transportation, direction of movement etc. The general verb gabenti and less frequent verbs plukdyti, skraidinti, transportuoti have rather limited possibilities to increase their frequency of use or substitute other words. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20199
Updated:
2018-12-17 12:07:03
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: