Veiksmažodžių numatoma linksnių patiento funkcija ir jos atmainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksmažodžių numatoma linksnių patiento funkcija ir jos atmainos
Alternative Title:
Case Patient Function Determined by Verbs and Its Variants
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Linksnis; Semantinė funkcija; Patientas; Veiksmažodis; Semantinis tipas; Case; Semantic function; Patient; Verb; Semantic type.
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Patientas; Semantika / Semantics; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
EN
Case; Patient; Semantic function; Semantic type.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama linksnių patiento semantinės funkcijos samprata bei raiška. Atsižvelgiant į veiksmo ir būsenos reikšmės veiksmažodžius, numatančius patiento semantinę funkciją, bei remiantis predikatine ir komponentine analize, apibrėžiama patiento funkcija, išskiriamos jos atmainos (statanto [Pstat], procesanto [Pproc], movanto [Pmov] ir imovanto [Pimov] funkcijos). Suskirsčius veiksmažodžius į grupes, paaiškėjo, kad skirtingų grupių veiksmažodžiai numato atskiras semantinės funkcijos atmainas. Apibendrinant patiento atmainos, pagal jas numatančių veiksmažodžių semantinius tipus, skiriamos į dvi grupes: veiksmo patientus ir būsenos patientus. Vienų patiento linksnių santykis su veiksmažodžiu sakinyje atitinka subjektinius, kitų – objektinius ryšius. Todėl būtina aiškiai apibrėžti patiento funkcijos atmainas ir skirtingai jas žymėti. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the concept and expression function of case patient. The aim of the study is to define case semantic functions of patient presupposed by verbs and single out their varieties. The article is grounded on the methods of syntactic semantics: predicative and componential analysis. After dividing verbs into separate semantic types it appeared that verbs presuppose different varieties of patient’s semantic function (statant [Pstat], processant [Pproc], movant [Pmov] and immovant [Pimov] functions). One patient’s varieties can be defined as subjects and other varieties can be defined as objects. Therefore, it is important to clearly define separate patient’s varieties and mark them differently.

ISBN:
9789955181712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5031
Updated:
2016-10-06 16:03:55
Metrics:
Views: 14
Export: