Linksnis ir jo funkcijos lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnis ir jo funkcijos lietuvių kalboje
Alternative Title:
Case and its functions in the Lithuanian language
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 42, p. 66-104
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami daiktavardžių bei jų atitikmenų linksniai, prisijungę prie veiksmažodžių arba vardažodžių. Skiriamos sintaksinės ir semantinės linksnių funkcijos. Straipsnio autorė daro tokias išvadas: 1) lietuvių kalboje linksnio kategorijos pobūdis yra sintaksinis. Daiktavardžių linksniai reiškia žodžių santykius ir taip padeda formuoti sakinį; 2) linksniai sakinyje tuo pačiu metu atlieka dvejopas funkcijas -- sintaksines ir semantines; 3) pagal pirmines linksnių funkcijas lietuvių kalboje yra gramatiniai ir konkretieji linksniai; 4) lietuvių kalboje linksniai turi formaliuosius žymiklius (skirtingas galūnes) ir yra priešinami pagal sintaksines funkcijas; 5) šauksmininkas lietuvių kalboje atsijęs nuo visos linksnio sistemos, nes jis izoliuotas sakinyje ir nerodo santykio su kitais sakinio žodžiais. Šauksmininko vartosena ribojama jo funkcijos -- reikšti kreipimąsi į 2-ąjį asmenį.Reikšminiai žodžiai: Linksnis; Lietuvių kalbos linksnių funkcijos; Sintaksinės funkcijos; Semantinės funkcijos; Sintaksiniai ir semantiniai žodžių ryšiai; Gramatinė kategorija; Case; The functions of cases in the Lithuanian language; The syntactical functions.

ENThe article deals with the functions of cases in the Lithuanian language. A distinction is made between the syntactical functions, which depend on the case's syntactic relation to other words in a sentence (subject, object, adverbial modifiers etc.), and semantic functions (roles), which are determined by the semantic relation between the noun case and the verb or nominal (Agent, Patient etc.). All the cases - concrete and grammatical - at the same time perform syntactic and semantic functions in the sentence. On the basis of the functions that have been analysed, the conclusion is drawn that case is syntactic in character: it refers to the syntactic and semantic relations of words in the sentence and thus contributes to its formation. The cases of the Lithuanian language have formal case markers (endings) and are opposed on the basis of their syntactic functions. Therefore, a case is not merely a function (as pointed out by Helbig) but also a system of forms which constitutes a grammatical category like other nominal categories - gender and number. The paper discusses a variety of treatments of the category of case (Jakobson, Kurylowicz, Fillmore), presents a review of the key works on the Lithuanian cases together with a description of their character. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18344
Updated:
2018-12-17 10:43:16
Metrics:
Views: 193    Downloads: 28
Export: